Календар

в. Дневник: Гледайте Банско, мислете за Сапарева баня

http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=474077

Според Плана за управление на Национален парк "Рила" и Закона за защитените територии в парка не се разрешава строителството на нови съоръжения. Това е отправната точка природозащитните организации от коалицията "За да остане природа в България" да се противопоставят на идеята за ски зоната "Паничище - Езерата - връх Кабул". Тя не може да бъде изградена законно. Национален парк "Рила" е изключителна държавна собственост, което означава, че той е притежание колкото на хората от общините, на чиято територия попада, толкова и на всички останали граждани. Затова и правилата в него са по-различни, отколкото в общинския парк. Благодарение на информацията, която ни е предоставена при проверката на РДНСК - Кюстендил, и процедурите по Закона за достъп до обществена информация установихме нарушения на 9 закона на заповедта за обявяване на Национален парк "Рила" и неговия план за управление:

1) Община Сапарева баня е прехвърлила собственост на 200.6 дка в с. Паничище на "Рила спорт" АД срещу задължение на дружеството да вложи 2.8 млн. лв. в проектирането, изграждането и рехабилитацията на общински инфраструктурни обекти. Това става ясно от постановление на Окръжна прокуратура - Кюстендил, от 11.03.2008 г. В него зам. окръжен прокурор установява, че "Рила спорт" АД е 99% собственост на офшорната "Рилстоун трейдинг бизнес корпорейшън". На практика акционерно дружество с капитал от 50 000 лв. получава собственост върху 200 дка общински имоти срещу обещания, оценени на 2.8 млн. лв.

2) Строителството на лифта е било незаконно още при одобряване на проекта и издаване на разрешителното за строеж №45/27.10.1998. Главният архитект на общ. Сапарева баня одобрява проектa за строежа на лифта на 20.10.1998 г. - шест дни след изтичане на срока на валидност на решението №73/1995 г. по ОВОС, а разрешението за строеж №45/27.10.1998 г. е издадено 13 дни след него в нарушение на тогава действащия ЗООС. Издаването на разрешението за строеж е извършено без необходимото съгласуване с БАН, както се изисква в заповед №114/24.02.1992 г. на МОС. Това означава, че разрешителното за строеж е в нарушение на нормативната уредба и строежът би трябвало да се счита за незаконен от самото му начало.

3) Като незаконен строеж в защитена територия строителството на лифта е било неузаконяемо и е подлежало на премахване съгласно ЗТСУ.

4) Инвестиционният проект "Промяна по време на строителство на ПСВЛ х. "Пионерска" - х. "Рилски езера", общ. Сапарева баня" е незаконен, защото е одобрен от главния архитект на Сапарева баня при значителни нарушения на административните процедури:- МОСВ не се е произнесло с преценка относно необходимостта от извършване на ОВОС- Проектът не е подложен на преценка от необходимостта от оценка за съвместимост с предмета и целите на проектозащитените зони "Рила" и "Рила-буфер" съгласно Закона за биологичното разнообразие- Изменението в одобрения инвестиционен проект е извършено без нотариално заверено съгласие на министъра на околната среда, като по този начин е нарушен ЗУТ- Строителството на шестте изкопа и фундаменти за стълбове е незаконно, защото е извършено в условията на съществени отклонения от одобрения проект

5) Строителството на лифта се извършва от юридическо лице, което няма право на това. Със заповед №362/08.12.1997 Националното управление по горите предоставя на Сапарева баня правото на ползване на 17.14 дка от държавния горски фонд с цел изграждането на седалков лифт и се задължава да запази правото на собственост на лифта и да не преотстъпва правото на ползване. Строителството на лифта се извършва от "Атомик инвест" ООД - София, което е видно от писмото на РДНСК.

6) Строителството на лифта се извършва без учредена концесия и в нарушение на Закона за държавната собственост. Предвижда се строителство на обекти, които не са част от лифта, включително кафе с обща площ 167 кв.м, тоалетни с площ 38 кв.м и гараж за снегоходни и моторни машини с площ 51 кв.м. Те могат да бъдат построени върху имот публична държавна собственост само чрез концесия, каквато не е учредена. Очакваме компетентните институции да преустановят заграбването на територии от националния парк и да спрат незаконното строителство. Помислете какво се случи с друг приятен, малък град, който вече не е това, което беше - Банско. Малките семейни хотели там вече нямат шанс. Хората, които продадоха земите си, за да бъдат застроени, установяват, че вече друг управлява града им. Изсичането на горите над града за ски писти повишава ерозията и оттам риска от стихийни наводнения. Попитайте инвеститора в планирана ски зона "Паничище - Езерата - връх Кабул" изчислявал ли е колко са дните с гъста мъгла, силен вятър и лавинна опасност, заради които ски съоръженията няма да могат да работят. Но преди всичко помислете струва ли си да се нарушава законът и кой ще излезе на сметка от това накрая. Отворено писмо от коалиция "За да остане природа в България" до гражданите на Сапарева баня.

699 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  До хижа „Бъндерица” в Пирин расте Байкушевата мура, връстница на Българската държава, на над 1300 години.
           
  Install Flash player!