Календар

evropa.dnevnik.bg: ЕС финансира транспортни проекти в конфликт с Натура 2000

http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=496471

Големите транспортни проекти на ЕС заплашват хиляди застрашени видове в защитени природни местности, алармират коалиция от европейски природозащитни организации, предаде EUobserver.

Някои от най-редките птици и техните местообитания са заплашени от 21 планирани "приоритетни проекта", част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

Мрежата е основната инфраструктурна транспортна рамка на ЕС. Проектите стартират още през 1990 година и са за десетки хиляди километри пътища, железопътни линии и водни канали, които ще минават през цяла Европа до 2020 година.

670 посещения