Календар

Сигнал за цианиден разлив с унищожителни последици в река Трент, Великобритания

Сигнал за цианиден разлив с унищожителни последици в река Трент, ВеликобританияСигнал до г-жа Нона Караджова, Министъра на околната среда и водите, относно използването на цианидни технологии за добив на злато.

Сигнал до:
Г-жа Нона Караджова
Министъра на околната среда и водите
Копие до:
Mедиите

Уважаема г-жо Караджова,

От актуална информация публикувана във в-к Таймс на 08.10.2009 г. (http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6865321.ece) разбираме за пореден индустриален цианиден разлив с унищожителни последици.

В нощта срещу понеделник е установено замърсяване на р. Трент, Великобритания с цианиди. Засегнати са 30 мили от поречието на реката и хиляди риби са унищожени, а редица други видове вкл. и птици са заплашени от вторично отравяне.

На този етап доказаното от Агенцията по околна среда отравяне е причинено от сравнително ниска концентрация на цианиди от 1 ppm в околната среда на река Трент, но напълно достатъчна да засегне значително екосистемата.

Това фактическо положение доказва, че заложените в Директивата за минните отпадъци на ЕО и Закона за подземните богатства допустими стойности за концентрация на цианиди между 50 и 10 ppm в хвостохранилищата могат да се окажат недостатъчни да осигурят адекватна защита на околната среда и че е възможно да се достигне да значителнo отрицателнo влияние, включително и заплаха за човешкия живот и здраве .

Във връзка с гореизложеното Информационен и учебен център по екология и останалите организации от Коалиция „България без цианиди” настояваме за ревизия на всички разрешителни за добив на злато чрез цианидно излужване:

* Изтегляне по реда на АПК на обжалваното по съдебен решение за ОВОС на “Челопеч майнинг” ЕАД и изготвяне на нова оценка за въздействията върху околната среда отчитаща натрупаната информация по време на този разлив и свързаните с това нови обстоятелства.
* Възобновяване на процедурата за издаване на решение на “ГОРУБСО Кърджали” АД или връщане за дорабоватне на доклада по ОВОС на същите основания и със същите цели.

Неправителствените организации настояват спешно да бъде приет закон за забрана на промишлени технологии с използване на цианиди, който не беше одобрен през предишния мандат на Народното събрание.

Молим на основание АПК ИУЦЕ да бъде считано за заинтересована страна по този сигнал.

С уважение:
Даниел Попов
Член на УС на ИУЦЕ

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3794 посещения

OFF

Последно качено » Новини