Календар

Мисия на ЮНЕСКО предложи актуализиране на границите на НП „Пирин” като обект на световното природно наследство

Мисия на ЮНЕСКО предложи актуализиране на границите на НП „Пирин” като обект на световното природно наследствоИзточник: BlueLink

Номинацията на ЮНЕСКО предвижда разширение с 12 000 хектара, изключване на ски зоните и обявяването им за буферни зони. Инициативата има за цел подобряване на неговото управление и е внесена от Министерството на околната среда и водите в Центъра по световно наследство през януари 2009 г.

Номинацията предвижда:

разширение на НП Пирин като Обект на световното наследство* с включване на повече от 12 000 хектара високопланинска зона и малки горски територии в по-ниските части.
(За териториите, предложени за включване, и в момента според Плана за управление на НП „Пирин”е в сила забрана за строителство, освен за построените вече ски писти и съоръжения, одобрени с Териториално-устройствения проект за ски зона Банско и отдадени на концесия, допълват от министерството);

изключване на ски зоните над Банско и Добринище и обявяването им за буферни зони по смисъла на Конвенцията;

изключване на други по-малки територии, тъй като те са изключени от границите на националния парк през 1987 г. и 1999 г. с мотива, че териториите са застроени, нямат консервационна значимост и са с видове собственост, неотговаряща на изискванията за национален парк.

След първия етап на техническа оценка на номинацията, като част от задължителната процедура по оценка на нови номинации, в периода 7-11 октомври 2009 г. беше проведена мисия с представители на Международния съюз за защита на природата – IUCN, в качеството му на консултативен орган по прилагане на Конвенцията.

Целта на този вид оценителни мисии е международните експерти да придобият реална представа за ситуацията на терен, като оценят на място дали съответните обекти притежават необходимите качества за включване в списъка с обекти на световното наследство към Конвенцията, както и да отчетат позицията и вижданията на всички заинтересовани страни, свързани с развитието на дадена територия.

Съгласно утвърдената процедура за разглеждане на нови номинации по Конвенцията, предстои номинацията за актуализацията на площта на НП „Пирин” като Обект на световното наследство, докладите на експертите от мисията, доклади на други независими експерти и други материали, свързани с предложените промени, да бъдат обсъдени на общо събрание на IUCN през декември 2009 г. На второ заседание на IUCN, което ще се състои през март 2010 г., ще бъде оформен окончателен доклад на организацията с препоръки, на базата на които Комитетът по световно наследство на 34-та си сесия, насрочена за юли 2010 г. в Бразилия, ще вземе и своето решение по предлаганите промени.

--------
* НП „Пирин” е обявен като Обект на световното наследство към Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО през 1983 г. с площ 24 000 хектара. Площта на НП „Пирин” като защитена територия съгласно българското законодателство е 40,356 хектара.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4868 посещения

OFF

Последно качено » Новини