Календар

Безплатна школа по орнитология и природозащита, част 2: Щъркелоподобни, Гъскоподобни

Безплатна школа по орнитология  и природозащита, част  2: Щъркелоподобни, Гъскоподобни Въпреки малката си площ, България притежава истинско богатство от над 420 вида птици, установени до момента в рамките на нейните граници. Всички желаещи да ги изучават и опазват могат да заповядат на лекциите на Българска орнитологическа централа.

Лекциите се провеждат всеки петък от 10:00 и от 14:00 ч. (в зависимост от удобното време на курсистите) в заседателната зала на Института по зоология при БАН (сградата с Природонаучния музей, входът откъм Руската църква).

Лекциите са онагледени с помощта на съвременни аудио-визуални средства, организират се и екскурзии сред природата.

На 23.10.2009 г. продължава систематичното разглеждане на водолюбивите видове птици, този път от разредите Щъркелоподобни и Гъскоподобни. Ако сте пропуснали някоя лекция, не се колебайте и посетете следващите.

Школата дава възможност за професионална ориентация на учениците и студентите.

Лекционният курс се води от проф., дбн Димитър Нанкинов, д-р Борис Николов и д-р Светла Далакчиева.

Контакти на Българската орнитоцентрала при Института по зоология на БАН:
Тел.: 02/ 9880409, 988 51 15 / вътр. 631
E-mail: bulg_orn_centre@zoology.bas.bg

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4387 посещения

OFF

Последно качено » Новини