Календар

Българска фондация Биоразнообразие стартира двугодишен проект в Странджа

Българска фондация Биоразнообразие стартира двугодишен проект в СтранджаСпецифичното разположение на Странджа планина – на кръстопътя между Европа и Азия и между Черно и Средиземно море – определя изключително богатото й биоразнообразие, както и значимото културно-историческо наследство. Тук хората съжителстват с природата, а архитектурата на повечето от селищата хармонично допълва необикновената природа.

След 15 години активна дейност в района на природен парк „Странджа”, Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ), стартира нов двугодишен проект за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие. Средствата за реализация на Проекта са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) и са в размер на 519 780 евро.

Целта на Проекта е постигане на хармонично съжителство между хората и природата в Странджа чрез демонстриране на ползите за местните хора от защитените територии и активното им въвличане в опазване на биоразнообразието.

Екипът на Проекта ще работи за:
• Създаване на база данни и система за мониторинг на биоразнообразието и социално-икономическите характеристики на региона
• Изготвяне и прилагане на Комуникационна стратегия, провеждане на социологическо проучване на обществените нагласи и образователни програми за ученици и студенти
• Развитие и прилагане на регионалната запазена марка „Странджа” и работа с местни хора, развиващи природосъобразен бизнес
• Създаване на структура за съвместно управление и подготовка на пълната документация за обявяване на биосферен резерват
• Прилагане на моделни проекти за опазване на видове и хабитати с въвличането на местни заинтересовани страни

Най-важните резултати, които се очакват по Проекта, са свързани с разработването и прилагането на Стратегия за съвместно управление на територията, която да кореспондира със Севилската стратегия за биосферните резервати, развитие на устойчиви природосъобразни бизнеси и приложени преки консервационни мерки.
Проектът ще се изпълнява от БФБ в партньорство с Дирекцията на ПП „Странджа”, Българския национален комитет по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО и Департамента за управление на природата към Норвежкото министерство на околната среда. Цялостното управление ще бъде осъществявано от БФБ чрез централния офис в София и новосъздадения офис в Бургас.

Норвежкият партньор ще подкрепи развитието на местните общности, образователните дейности и обученията, обмяната на опит в сферата на опазването на природата и особено в управлението на реките и горите. Друга важна сфера на сътрудничеството ще бъде въвличането на заинтересованите страни, развитие на бизнеси в полза на природата, маркетинг и реклама на сертифицирани продукти, както и създаване на нов туристически продукт, насочен към норвежкия туристически пазар.

Националният комитет „Човек и биосфера” ще участва в подготовката на документацията за обявяване на биосферен парк и ще следи за съответствието между дейностите по проекта и Севилската стратегия. Комитетът ще играе водеща роля в дейностите за подкрепа на алтернативните форми на туризъм.

Промяната на отношението на местните общности в Странджа по посока на устойчивото развитие и ползване на планината е от особен интерес за БФБ. Важно е да се покажат дъглосрочните ползи от социалното и икономическо развитие в една добре управлявана защитена територия. Друга много важна посока на Проекта е подготовката за създаване на модерен биосферен резерват в Странджа, в съответствие с ангажиментите на България пред ЮНЕСКО.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6809 посещения

OFF

Последно качено » Новини