Календар

494 УЧЕНИЦИ ОТ ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ В „НАТУРА 2000”

494 УЧЕНИЦИ ОТ ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ В „НАТУРА 2000”Приключи подаването на заявки за участие в състезанието „Натура 2000” в Пловдивска област. В ученическата надпревара ще се включат 28 училища от 15 населени места в областта. Общо 494 ученици от 7 до 12 клас ще „премерят” знанията си за защитените територии и видове в България и в Пловдивска област. Има участници от Асеновград, Брезово, Брестовица, Граф Игнатиево, Дълго поле, Карлово, Клисура, Кричим, Пловдив, Първенец, Първомай, Садово, Скутаре, Сопот и Съединение.

Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с Регионалната инспекция по околна среда и води – Пловдив, Регионалния инспекторат по образованието – Пловдив и Аграрния университет – Пловдив, организират за втора година състезанието “НАТУРА 2000” между училищата в областта. То включва два кръга – училищен (по места) и финален (в Пловдив). Първият кръг ще се проведе в периода 2 – 7 ноември. За финалния кръг ще бъдат класирани най-добре представилите се участници от училищния кръг, а за всички финалисти има осигурени много награди – енциклопедии за природата, атласи и книги за растенията, животните и защитените територии. Победителят в състезанието ще си тръгне с голямата награда – цифров фотоапарат.

За улесняване самоподготовката на децата, специално за състезанието са подготвени две учебни помагала, достъпни в електронен вид в раздела „За студенти и ученици” на интернет страницата на Фондация Биоразнообразие – www.bbf.biodiversity.bg.

Състезанието се реализира по проект, одобрен от Министерството на образованието, младежта и науката и финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Организаторите изказват специална благодарност на преподавателите и директорите на училищата, ангажирали се с организацията на училищния кръг и с подготовката на участниците! Желаем успех на всички участници!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6258 посещения

OFF

Последно качено » Новини