Календар

ВАС отмени екологичната оценка за цианидно излужване на 'Челопеч майнинг'

ВАС отмени екологичната оценка за цианидно излужване на 'Челопеч майнинг'България без цианиди, източник: BlueLink

На 4 ноември Пето отделение на Върховен административен съд отмени решение на Министъра на околната среда, одобряващо доклада за оценка на въздействие върху околната среда (ДОВОС) на „Челопеч майнинг” ЕАД за въвеждане на технологията за цианидно излужване на злато, съобщиха от коалиция България без цианиди. Съдът връща ДОВОС за ново произнасяне.

Съдебният акт потвърждава дългогодишните възражения на коалицията относно съществените недостатъци на оценката и оборва твърденията на екоминистерството за законосъобразността на решението на министъра на околната среда, смятат еко експертите на коалицията.

Според тях с решението си ВАС признава всички основни доводи, изтъквани през последните години пред отговорните институции – Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, Народно събрание и Министерски съвет, а именно:

• докладът по ОВОС не отчита тежката екологична и здравна обстановка в гореща точка „Златица-Пирдоп-р. Тополница”;
• МОСВ неправилно са определили само с. Челопеч и с. Чавдар като засегнати общини, докато в действителност засегнатите от въвеждането на цианидното излужване са значително повече. По този начин е възпрепятствано участието на засегнатата общественост във вземането на решение;
• предлаганата технология за цианидно излужване не може да бъде определена като Най-добра налична технология (НДНТ) тъй като подобна инсталация е реализирана в „експериментално-промишлен” вариант единствено в Аризона, САЩ с капацитет в пъти по-малък от предвидения в Челопеч;

От коалицията смятат, че по този случай позицията на държавните институции отговорни за здравето и качеството на околната среда е била досега в интерес на инвеститори, но в ущърб на интересите на обществото.

Природозащитниците заявяват:
Надяваме се и твърдо вярваме, че реформирането на тези институции и нетърпимостта към некомпетентност и корупция могат да доведат до желаните от всички граждани резултати в полза на конституционното право на здравословна и благоприятна околна среда!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5309 посещения

OFF

Последно качено » Новини