Календар

Седмично гражданско присъствие за Рила и Натура 2000 пред Министерски съвет – акция 2

Седмично гражданско присъствие за Рила и Натура 2000 пред Министерски съвет – акция 2  В сряда, 2 декември 2009 г., предстои второто гражданско присъствие пред Министерския съвет във връзка с двете започнали наказателни процедури срещу България заради закононарушенията в Рила. Първата акция премина изключително успешно при огромен медиен интерес.

Тази седмица ще се опитаме да привлечем вниманието и на институциите – конкретно на министъра на околната среда и водите Н. Караджова. Ще се опитаме да й връчим предложения от страна на „Граждани за Рила” и Коалиция „За да остане природа в България” за мерки на правителството по наказателната процедура за недостатъчност на обявените зони за птиците от Натура 2000, в това число и защитена зона „Рила”.

Очакваме ви отново в сряда в 9.15 ч. на изхода на подлеза пред бившия партиен дом (сегашна сграда на Народното събрание) [карта], за да попитаме „Колко тонколони са ни необходими, за да озвучим горите в Рила с птичи песни?” и „Може просто да опазим птиците!” Дрескодът е птиче облекло – крила, пера, клюнове и перушини според вкуса на всяка уважаваща себе си врабчова кукумявка, белогръб кълвач, глухар, черен щъркел.......

Допълнителна информация:

Вече започнаха две наказателни процедури срещу България заради неспособността на правителството ни да гарантира опазването на зоните от екологичната мрежа Натура 2000 в Рила. Процедурите са по Директивата за птиците и по Директивата за местообитанията.

1/ Защитената зона за птиците е намалена наполовина в сравнение с предложеното от научната общност. За да бъдат опазени редки видове птици с европейско значение като белогръб кълвач, трипръст кълвач, врабчова кукумявка, скален орел и др., както и за да бъде гарантирано устойчивото развитие на Рила планина, настояваме българското правителство да вземе спешни мерки за приемане на защитена зона Рила за птиците в пълния й обхват.

2/ В защитената зона за местообитанията се извършва строителство на ски инфраструктура без оценки на въздействието върху околната среда. Това са печално известните лифтове на Паничище и Картала в Рила – единият вкарва без екологични оценки хиляди хора дневно в циркуса на Седемте рилски езера и екосистемата там вече е сериозно застрашена, а преди около година по време на авария при официалното откриване на втория, също изграден без екологични оценки, увисна във въздуха бившият премиер Сергей Станишев.

Настояването ни птиците и местообитанията в Рила да бъдат опазени не е каприз или крайност. Може би единствено в България не се осъзнава огромната важност на здравите екосистеми – те не само ни дават жизнена среда и ресурси, но и тяхното състояние е показател и фактор за успеха на борбата с промените в климата. Надяваме се в следващите два месеца, с които разполага, за да отговори на предупредителните писма на Европейската комисия, българското правителство да прояви далновидност и държавническо мислене и да спре да отрича, че има нарушения в Рила, а да гарантира спазването на закона и спирането от експлоатация на незаконните обекти.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6743 посещения

OFF

Последно качено » Новини