Календар

Граждани връчват на премиера стотици писма с настояване да се спре от експлоатация лифтът към Седемте рилски езера

Граждани  връчват на премиера стотици писма с настояване да се спре от  експлоатация лифтът към Седемте рилски езера София, 08.12.2009 г. Гражданска група „Граждани за Рила” ще проведе третото си седмично присъствие за Рила пред Министерския съвет на 9 декември 2009 г. (сряда) от 9.30 ч. преди заседанието на правителството. Докато текат две наказателни процедури срещу България заради нарушенията в Рила, над Паничище продължава поредното неправомерно изграждане на нова ски писта покрай незаконния лифт от хижа „Пионерска” до хижа „Рилски езера”. Масово се изсичат гори от бяла мура, смърч и клек, с моторни резачки и багери се отстраняват всички пънове от терена, а с булдозер се изваждат каменни блокове. Сигнализирани са Министерството на околната среда и водите, Върховна административна прокуратура, Изпълнителна агенция по горите, Дирекция национален строителен контрол. Затова участниците в акцията пред Министерския съвет ще дойдат облечени като дървосекачи и ще носят бутафорни триони и резачки, с които ще разиграят сцена на незаконна сеч на дървета. Мотото на акцията е свързано и със започналата среща на ООН за промените в климата: „Има ли място за нови ски курорти в България в конфликт с природата и при липсата на достатъчно сняг и затоплящ се климат? Какво ще стане ако отсечем клона, на който седим?” Поради големите количества вода, необходима за изкуствен сняг и нуждата от енергия за изпомпване на вода и за машините, които произвеждат снега, както и големите количества енергия за задвижване на лифтове, функциониране на сгради (хотели, ресторанти, магазинчета) и голямото количество гориво, което се изразходва за придвижване на гостите до и в курорта, ски курортите имат голям „принос” за промените в климата, и са също така силно уязвими от тях.

Тази седмица гражданите ще връчат на премиера Бойко Борисов или негов представител стотици индивидуални писма, настояващи за спиране от експлоатация на незаконния лифт над Паничище, заради който започна едната наказателна процедура срещу България. Такава петиция вече има регистрирана и в Европейския парламент и вече започна разглеждането й по същество. „Българската държава най-сетне трябва да се вземе в ръце и да докаже, че може да е правова държава, в която има върховенство на закона и се съблюдава общественият интерес. Настояваме незаконният лифт на Паничище да бъде спрян от експлоатация, безобразните сечи да бъдат прекратени, а виновниците да си понесат последствията според Наказателния кодекс”, каза Магдалена Славова от „Граждани за Рила”.

На 07.12. „Граждани за Рила” връчиха в лична среща с министър Караджова своите предложения и мотиви за избягване на глоби от Европейския съд срещу българската държава по наказателната процедура за недостатъчност на зоната за птиците от Натура 2000 в Рила. Обсъдена беше настоящата ситуация в Рила над Паничище, във връзка с наказателната процедура за лифта и сечите за нови ски писти. Министър Караджова каза пред представителите на „Граждани за Рила”: „Допуснати са грешки, но това е заварено положение. В момента е много важно да не се допуска незаконните писти-просеки да се ползват като ски писти. Ще се изготви писмо до министъра на земеделието и храните, с което да се помоли горските стражари стриктно да следят да няма нови сечи. Трябва да се изготви модел за управление на посетителите в района на Седемте рилски езера, за да не се натовари планината. Също така ще имаме много строга политика и забрани спрямо движението на АТВ-та, те са опасни за хората и природата." Министър Караджова предложи да се съгласуват съвместни идеи на "Граждани за Рила" и МОСВ как практически да се спазва законът в Рила.

Снимки от сечище над Паничище:
http://forthenature.org/gallery/226
http://ezero.ludost.net/v/06_12_09/ (голям формат за печат)

За контакти:
Магдалена Славова, „Граждани за Рила”, тел. 0896 628 958
Михаил Михов, „Граждани за Рила”, тел. 0889 620 483


Допълнителна информация за връзката между изграждането на ски курорти и промените в климата

Според данни на Mountain Riders, French environmental ski charity, 20% от всички въглеродни емисии на ски курортите са за отопление, а 74% са за транспортиране на туристите до курорта и в него. Пътуването на гостите на курорта има не само негативен екологичен отпечатък, но и може да бъде силно натрапчиво за местната общност. Транспортирането и престоят на туристите в дестинацията има ефект върху местната общност чрез употребата на земя, шума, повишения трафик, замърсяването на въздуха и консумацията на невъзобновими ресурси.

Според Агенцията за защита на околната среда на САЩ пътуването до ски курорта в комбинация с енергията, нужна за лифтовете и правенето на сняг, превръщат ски индустрията в един от трите най-големи източници на емисии на еквивалент на въглероден диоксид на единица турист.

Карането на ски употребява несметни количества вода, сравнено с други туристически дейности. Ски курортите използват 5 474 галона вода на единица турист на година, следващата най-водоемка туристическа дейност е голфът с 1 043 галона на единица турист на година. При отнемането на вода за производство на изкуствен сняг се влошава качеството на водата и на водните потоци, съответно това оказва влияние върху живите организми във водата.

Негативни последици за местните общности. Сред тях са: нараснали разходи за живот, изместване на традиционните жители от по-богати групи, трафик и задръствания, повишена употреба на публична инфраструктура и съоръжения, нарастваща данъчна тежест заради разширяващата се инфраструктура, която се понася от местните жители. Често поради бързото разрастване на ски курортите, се наблюдава липса на финансово достъпни жилища за местните жители, което налага тяхното преместване в други общности и води до разрушаване на единството на общността и нейните функции.

„Супер Паничище” се цели да доведе по 25 000 туристи годишно от чужбина, което е равно на годишните емисии на горива и електричество на 757 домакинства и на годишните емисии на 1525 автомобила (по данни на Американската агенция за защита на околната среда). Тези емисии могат да бъдат компенсирани със засаждането на 283.82 кв. км. гора, която да ги абсорбира за 1 година. Досега на Рила само в района на Паничище само за 3 просеки за ски писти и за изграждането на лифта до Седемте рилски езера и няколко дребни постройки са отсечени незаконно близо 100 декара гора.

Тези изчисления са ориентировъчни и не включват въглеродните емисии от машините за обработка на пистите, машините за производство на сняг, отопление и поддръжка на сгради, строеж на самия курорт, осветление и други, които значително биха повишили въглеродния отпечатък на планирания курорт.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4968 посещения

OFF

Последно качено » Новини