Календар

Граждани връчиха на Вицепремиера Дянков стотици писма с настояване да се спре от експлоатация лифтът към Седемте рилски езера

Граждани връчиха на Вицепремиера Дянков стотици писма с настояване да се спре от експлоатация лифтът към Седемте рилски езераСофия, 09.12.2009 г. Гражданска група „Граждани за Рила” проведе третото си седмично присъствие за Рила пред Министерския съвет на 9 декември 2009 г. преди заседанието на правителството. Гражданите бяха приети в лична среща от Министъра на финансите Симеон Дянков и го запознаха с казуса с незаконното изграждане на ски инфраструктура над Паничище в Национален парк „Рила” от фирмата „Рила спорт” АД, притежавана на 99% от офшорна компания с неясен произход на капитала. Министър Дянков пое ангажимент лично да се запознае със случая, както и да запознае премиера Бойко Борисов. Вицепремиерът изиска да се запознае детайлно с цялата налична документация по случаите с лифта от хижа „Пионерска” до хижа „Рилски езера” и прилежащите към него незаконно изсечени ски писти.

Днешната акция пред Министерския съвет премина под мотото „Има ли място за нови ски курорти в България в конфликт с природата и при липсата на достатъчно сняг и затоплящ се климат? Какво ще стане ако отсечем клона, на който седим?” Присъстващите разиграха сцена на незаконна сеч на дървета.

Според Агенцията за защита на околната среда на САЩ пътуването до ски курорта в комбинация с енергията, нужна за лифтовете и правенето на сняг, превръщат ски индустрията в един от трите най-големи източници на емисии на еквивалент на въглероден диоксид на единица турист. Поради големите количества вода, необходима за изкуствен сняг и нуждата от енергия за изпомпване на вода и за машините, които произвеждат снега, както и големите количества енергия за задвижване на лифтове, функциониране на сгради (хотели, ресторанти, магазинчета) и голямото количество гориво, което се изразходва за придвижване на гостите до и в курорта, ски курортите имат голям „принос” за промените в климата, и са също така силно уязвими от тях.

В писмата си гражданите настояват незаконно изграденият лифт, който може да доведе до глоби за България от Съда на Европейските общности, да бъде спрян от експлоатация. „Най-малкото, което според нас може да се направи, е лифтът да се спре от експлоатация, докато се уточни какво да се направи, за да се спази законът, да се запази природата и да не се стигне до глоби”, каза Вера Петканчин от „Граждани за Рила”.

Докато текат две наказателни процедури срещу България заради нарушенията в Рила, над Паничище продължава поредното неправомерно изграждане на нова ски писта покрай незаконния лифт от хижа „Пионерска” до хижа „Рилски езера”. Масово се изсичат гори от бяла мура, смърч и клек, с моторни резачки и багери се отстраняват всички пънове от терена, а с булдозер се изваждат каменни блокове. Сигнализирани са Министерството на околната среда и водите, Върховна административна прокуратура, Изпълнителна агенция по горите, Дирекция национален строителен контрол. Официална проверка от ИАГ потвърди незаконността на всички предишни и настоящите сечи, с които се прави опит да се изгражда на парче ски курортът „Паничище-Езерата-Кабул”.

На 07.12. „Граждани за Рила” обсъдиха казуса „Паничище” и с Министъра на околната среда и водите Нона Караджова. Министър Караджова каза пред представителите на „Граждани за Рила”, че в момента е много важно да не се допуска незаконните писти-просеки да се ползват като ски писти. МОСВ ще изготви писмо до министъра на земеделието и храните, с което да се помоли горските стражари стриктно да следят да няма нови сечи.

Снимки от днешното гражданско присъствие:
http://forthenature.org/gallery/227

Снимки от сечище над Паничище:
http://forthenature.org/gallery/226
http://ezero.ludost.net/v/06_12_09/ (голям формат за печат)

Официално писмо от Изпълнителна агенция по горите, потвърждаващо незаконността на сечите над Паничище: http://forthenature.org/upload/documents/2009/12/otgovor-IAG-sechi-Panichishte-web.jpg

За контакти:
Магдалена Славова, „Граждани за Рила”, тел. 0896 628 958
Вера Петканчин, „Граждани за Рила”, тел. 0899 38 58 59

**************

Допълнителна информация за връзката между изграждането на ски курорти и промените в климата

Според данни на Mountain Riders, French environmental ski charity, 20% от всички въглеродни емисии на ски курортите са за отопление, а 74% са за транспортиране на туристите до курорта и в него. Пътуването на гостите на курорта има не само негативен екологичен отпечатък, но и може да бъде силно натрапчиво за местната общност. Транспортирането и престоят на туристите в дестинацията има ефект върху местната общност чрез употребата на земя, шума, повишения трафик, замърсяването на въздуха и консумацията на невъзобновими ресурси.

Карането на ски употребява несметни количества вода, сравнено с други туристически дейности. Ски курортите използват 5 474 галона вода на единица турист на година, следващата най-водоемка туристическа дейност е голфът с 1 043 галона на единица турист на година. При отнемането на вода за производство на изкуствен сняг се влошава качеството на водата и на водните потоци, съответно това оказва влияние върху живите организми във водата.

Негативни последици за местните общности. Сред тях са: нараснали разходи за живот, изместване на традиционните жители от по-богати групи, трафик и задръствания, повишена употреба на публична инфраструктура и съоръжения, нарастваща данъчна тежест заради разширяващата се инфраструктура, която се понася от местните жители. Често поради бързото разрастване на ски курортите, се наблюдава липса на финансово достъпни жилища за местните жители, което налага тяхното преместване в други общности и води до разрушаване на единството на общността и нейните функции.

„Супер Паничище” се цели да доведе по 25 000 туристи годишно от чужбина, което е равно на годишните емисии на горива и електричество на 757 домакинства и на годишните емисии на 1525 автомобила (по данни на Американската агенция за защита на околната среда). Тези емисии могат да бъдат компенсирани със засаждането на 283.82 кв. км. гора, която да ги абсорбира за 1 година. Досега на Рила само в района на Паничище само за 3 просеки за ски писти и за изграждането на лифта до Седемте рилски езера и няколко дребни постройки са отсечени незаконно близо 100 декара гора.

Тези изчисления са ориентировъчни и не включват въглеродните емисии от машините за обработка на пистите, машините за производство на сняг, отопление и поддръжка на сгради, строеж на самия курорт, осветление и други, които значително биха повишили въглеродния отпечатък на планирания курорт.

**************

Акцията беше подпомогната посредством Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по проект „За да остане природа”, координиран от Българска фондация „Биоразнообразие” в партньорство с Коалицията „За да остане природа в България”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

13557 посещения

OFF

Последно качено » Новини