Календар

Комисията прие освобождаването на ГМО в България!

Комисията прие освобождаването на ГМО в България!Нужна е мощна подкрепа днес на гражданското присъствие! Вчера, 09.12.2009, Комисията по земеделие прие на първо четене промени в Закона за генетично модифицираните организми, една от които предвиждат отпадането на чл. 80, който гласи:

Чл. 80. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Забранява се освобождаването на ГМО в териториите, включени в Националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както и в прилежащите им територии, обхващащи 30-километров пояс около тях. *_По отношение на генетично модифицирания памук прилежащата територия обхваща 400-метров пояс.

Останалите поправки целят пълното унищожаване на българското земеделие, не само биологично, но и конвенционално.

Днес на площад "Независимост" (между Министерски съвет, Президентсвото и Народното събрани, пред бившия Партиен дом) в 13:30 трябва да има много хора!

Разпространете сред познати!
Информирайте медии!

В момента това е приоритет пред всички останали проблеми!
Природата, земеделието, здравето и ни са в опасност!!!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3204 посещения

OFF

Последно качено » Новини