Календар

БлуЛинк учреди награда за онлайн гражданска активност

БлуЛинк учреди награда за онлайн гражданска активностПървият носител на отличието е Константин Дичев от Зелени Балкани за ефективното му участие в проекта Спаси гората, платформата за избори на БлуЛинк и дискусионните листи на организацията, където се обменя експертна информация по всички актуални проблеми на опазването на околната среда.

Наградата е преносим компютър, който ще улесни носителя й в използването на големия набор онлайн инструменти за активно гражданско поведение.

Спаси гората е система за сигнали за незаконни сечи. Целта й е да даде възможност всеки да се включи в опазването на българските гори. За да я реализира, БлуЛинк създаде сайта й, обучи доброволци, организира проверки на незаконни сечи и свърза в партньорска мрежа организации и държавни институции – експерти в опазването на горите. Активно участие във всеки елемент от този процес взе носителят на тазгодишната награда Константин Дичев.

Гражданското електронно представителство на БлуЛинк е онлайн инструмент за избори на представители на неправителствени организации в различни работни групи и комисии към институции, занимаващи се с проблеми на устойчивото развитие и околната среда. Експертите на организациите имат индивидуални профили, в които да споделят информация за работата си с институциите. В момента в платформата тече избор за определяне на състава на Националния съвет по биологичното разнообразие за нов мандат към Министерство на околната среда и водите.

В дискусионните групи на БлуЛинк Константин Дичев е най-активен по темите свързани с опазване на гори, скандалните замени, защитени територии и дългогодишните тежки замърсявания от минната индустрия.

Фокусът на наградата няма да остане затворен само в областта на околната среда. Тя ще поощрява активно използване на онлайн инструменти за реален принос към установяването на демократични практики и прозрачност. Учредяването на приза е част от усилията на БлуЛинк Информационна Мрежа за обединяване на гражданското общество и намиране наново на допирните точки с държава, твърде отдалечена от хората, които плащат данъците й.

Наградата беше връчена в рамките на събитията по приключване на пилотната фаза на проекта Спаси гората. Повече информация за тях ще намерите на: http://www.bluelink.net/index.shtml?x=42208

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4142 посещения

OFF

Последно качено » Новини