Календар

Пресконференция на тема 'Съвместими ли са декларираните принципи на публичност, прозрачност, откритост и демократичност с действията на СОС, ограничаващи участието на гражданите в местното самоуправление?'

Пресконференция на тема 'Съвместими ли са декларираните принципи на публичност, прозрачност, откритост и демократичност с действията на СОС, ограничаващи участието на гражданите в местното самоуправление?'Национален пресклуб БТА – София
17 януари (неделя), 12ч.

Организатори: 16 организации и отделни граждани обжалвали промяната в правилника на СОС, приета с Решението на СОС № 701 от 19.11.09г.

След 20 години «демократични» промени столичните общински съветници направиха опит да ограничат достъпа на гражданите до заседанията на градския парламент. Решение № 701 от 19.11.09г. на СОС в момента се използва като основание да се ограничат гарантирани от закона права на гражданите, вместо да се създават нови възможности за гражданско участие в управлението. Гражданите биват препращани да наблюдават заседанията от приемната на СО на ул. «11 август». Това представлява нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Конституцията на РБ, Орхуската конвенция, Европейската харта за участието в местното самоуправление, Евпропейски кодекс за добро поведение на администрацията и Стратегията на ЕС за иновации и добро управление на местно ниво.

Нововъведената практика на ограничен достъп и въпросното Решение вече са атакувани в съда от 16 организации и граждани на София, сред които и Сдружение «Велоеволюция».

Друга порочна практика е отказа за изказване в зала, който получават гражданите на своите заявления за участие з заседанията на СОС, въпреки записаната в ПОДСОС норма. В «най-добрия град за живеене в България за 2009 г.» гражданите нямат думата. Права, дадени по закон, не могат да се реализират на практика

Гражданите не могат да упражняват и даденото им с ПОДСОС право да внасят предложения и становища, тъй като в най-добрия случай биват приемани «за сведение».

По време на предстоящата пресконференция, като участници в тези събития, ще представим информация за пречките пред гражданското участие в работата на Столичния общински съвет.

Допълнителна информация от интернет с откъси от видео-записи на заседанието на СОС на 19.11.09г., можете да видите на следните адреси:

1. Запис на цялото заседание на СОС на 19.11.09

2. Откъс - Отказ за изказване в зала

3. Откъс- Столичният общински съвет гласува гражданите да следят заседанията на екран

4. Откъс - Забрана на достъп на Иван Петров в страдата на Столична община

5. Откъс - Изказване на общински съветник от гражданската квота в ГЕРБ за достъпа на гражданите до Общината

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3190 посещения

OFF

Последно качено » Новини