Календар

Европа ще губи по 1,1 трилиона евро на година, ако не предприеме мерки за опазване на дивата природа

Европа ще губи по 1,1 трилиона евро на година, ако не предприеме мерки за опазване на дивата природаБрюксел – Европейската комисия публикува на 19.01.2010 четири варианта на плановете си за опазване на дивата природа след 2010 г., които се различават предимно в амбициозността си. Тази година беше обявена от ООН за Международна година на биоразнообразието, затова WWF призовава Европейския съюз да предприеме най-сериозните стъпки и да използва ясни, измерими критерии, за да опази дивата природа на Европа и на планетата като цяло.

Опазването на биоразнообразието е глобален проблем и също като промените в климата не познава граници. Европейската комисия признава, че биоразнообразието е „световен природен капитал”, който „остава под сериозна заплаха” и че заедно с промените в климата може да доведе до „внушителни икономически и социални загуби”. Въпреки това обаче европейските институции се колебаят да предприемат необходимите стъпки.

Загубата на дива природа и промените в климата са двете страни на една и също монета – не може да разрешиш единия проблем, ако не работиш и по другия. Затова опазването на дивата природа трябва да е толкова напред в дневния ред на Европейския съюз, колкото и промените в климата. Ако Европа продължава да разрушава природата си, както досега, това ще й струва около 1,1 трилиона евро през 2050 г., или близо 4% от брутния вътрешен продукт на страните членки.

„В момента изчезват растения и животни със скорост от 100 до 1000 пъти по-бързо от нормалната¹, така че няма време и място за алтернативи и увъртания. Европейският съюз трябва да гарантира опазването на природния капитал, който ще осигурява социални и икономически ползи и на бъдещите поколения. Трябва да спрем унищожаването на биоразнообразието най-късно до 2020 г.”, заяви Андреас Баумюлер, експерт по биоразнообразие в отдела за европейски политики на WWF.

WWF настоява испанското председателство да насочи Европейския съюз към по-положителна политика, която включва:
- амбициозни и измерими цели в областта на рибарството, горското стопанство и управлението на водите за опазване на биоразнообразието,
- повече директни плащания за опазване на природата, за да се защитят и управляват разумно местата от европейската екологична мрежа Натура 2000,
- включването на опазването на дивата природа в други политики като енергетика и климат.

WWF иска от Европейската комисия да предложи ясни индикатори на срещата на държавните ръководители през март, както и да приеме амбициозни цели за опазването на дивата природа след 2010 г.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3908 посещения

OFF

Последно качено » Новини