Календар

Как се прави символичен подарък на управляващи

Достъпът до тях е по-труден, отколкото очакваме След като Софийска община на практика ограничи мирен стоящ протест в полза приемането на пълния размер на екологичната мрежа НАТУРА 2000, неколцина негови представители се опитаха да връчат символични подаръци на Министерски съвет и управляващата коалиция. Подаръците представляваха бетонни карти на България, с които гражданите искаха да провокират вниманието и да посочат, че решението им обрича България да бъде превърната в бетонна пустиня.

След като Софийска община на практика ограничи мирен стоящ протест в полза приемането на пълния размер на екологичната мрежа НАТУРА 2000, неколцина негови представители се опитаха да връчат символични подаръци на Министерски съвет и управляващата коалиция. Подаръците представляваха бетонни карти на България, с които гражданите искаха да провокират вниманието и да посочат, че решението им обрича България да бъде превърната в бетонна пустиня.

Подмяната на мястото на протеста от входа на Министерски съвет в градинката на Централна баня обезсмисля формата на поднасяне на преките им искания към министрите и готовността им безсрочно да настояват за исканията си до постигането на защита на „отложените” зони в промеждутъка от време за тяхното „прецизиране”. „Ето защо до намиране на адекватна форма за израз на гражданска позиция и ние искахме да поднесем подготвените за министрите дарове още сега, защото залогът – природата на България - е прекалено висок и мерките за нейната защита не търпят отлагане!” – заявяват активистите.

Достигането до управляващите обаче се оказа трудно за обикновения гражданин. При пристигането им те са посрещнати от двама полицаи, обезпокоени за обществения ред и евентуално бомбено съдържание на подаръците им. Според тях 10 човека на тротоара пред Министерски съвет без лозунги, без вдигане на шум и т.н. не представляват обществена заплаха повече от минувачите наоколо. Влизането в Министерски съвет става след преминаване през устройства, регистриращи внасянето на опасни съоръжения. Въпреки това по думите на служителите на реда се оказа, че достъпът до управляващите е силно ограничен и изисква предварително договаряне на среща и изчакване на срокове. Докато гражданите се лутаха пред МС и разговаряха с полицията и журналисти, гражданите с изумление наблюдаваха министър Кабил (МЗГ) да паркира огромен черен автомобил НА ТРОТОАРА до МС. При опита им да му предадат общия министерски подарък г-н Кабил подмина присъстващите с демонстартивна лекота на незаинтересован от гражданската позиция и мнение.

След което полицаите заявиха на присъстващите, че поради изпълнение на служебния си дълг следва да ги разпръснат и природозащитниците напуснаха „строго охранявата зона” на Министерски съвет. По пътя няколко човека решиха да опитат все пак да поднесат подаръците по „канален ред” – през приемната на Министерски съвет, чрез която се надяваме бетонната България да украсява нечий министерски кабинет. Гражданите обаче се учудиха защо не бяха препратени към нея още в самото начало, вместо да бъдат гонени от „парадния” вход, който така или иначе не се използва от повечето министри.

Една от идеите на стоящия протест е именно показване на отговорните за взетото решение за НАТУРА 2000 лица, поемане на отговорност и настояване за спазване на законите като цяло, независимо дали са български или международни.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини