Календар

Отбелязваме деня на влажните зони

Отбелязваме деня на влажните зониНа втори февруари от 14,00 ч. на брега на река Марица, срещу водната палата в Пловдив ще бъде отбелязан Световният ден на влажните зони. Акцията се организира от доброволци на Зелени Балкани и цели да информира гражданите за значението и проблемите свързани с опазването на тези важни местообитания. Всички желаещи минувачи ще могат да разгледат птиците в река Марица през специална зрителна тръба, както и да получат допълнителна информация свързана с биоразнообразието в Марица и други влажни зони в България. Фокусът на мероприятието е определен от факта, че 2010 г. е обявена от Обединените нации за година на биоразнообразието.

Влажните зони – реки, езера, блата, язовири, са от ключово значение за поддържането на живота и биоразнообразието на Земята. Освен, че са източник на много ресурси, те играят основна роля за правилното осъществяване на кръговрата на водата на планетата, а от там и за наличието стабилен климат и сладка вода в необходимите за хората количества. Въпреки това, през изминалото столетие голяма част от влажните зони в света, в това число и в България са значително увредени или изцяло унищожени, което налага нашата по-специална грижа днес. Ето защо на 2 февруари 1971 г. в иранския град Рамсар е подписана Конвенция за защита на влажните зони, ратифицирана от България още през 1976 г. Десет са българските влажните зони от световно значение по смисъла на Рамсарската конвенция, а именно Поморийско езеро, Атанасовско езеро, езерото Вая, Пода, Шабленско езеро, Дуранкулашко езеро, Сребърна, комплекс Беленски острови, остров Ибиша и комплекс Ропотамо.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3812 посещения

OFF

Последно качено » Новини