Календар

НАБЛИЖАВА КРАЙНИЯТ СРОК НА КОНКУРСА ЗА СЛОГАН КЪМ РЕГИОНАЛНАТА МАРКА „СТРАНДЖА”!

НАБЛИЖАВА КРАЙНИЯТ СРОК НА КОНКУРСА ЗА СЛОГАН КЪМ РЕГИОНАЛНАТА МАРКА „СТРАНДЖА”!Остава само ден до крайния срок за участие в конкурса за слоган към Регионалната марка „Странджа”. Той се организира от Българска Фондация Биоразнообразие и Дирекцията на Природен парк „Странджа”.

Слоганът (мото, рекламно изречение, фраза) ще представя регионалната марка “Странджа” и ще бъде поставян върху етикети, бланки, пликове, рекламни материали, интернет страници и др.

Слоганът трябва да е кратко и съвсем ясно формулиран, да се запомня лесно, да действа емоционално на потребителя, да предизвиква въображението му. Той трябва да представя Регионалната марка „Странджа”, а не природния парк или планината.

Регионалната марка „Странджа” се дава на сертифицираните къщи за гости, продукти, услуги и др., намиращи се или произведени на територията на Природен парк „Странджа” и носещи спецификата на района.

Изпращайте вашите слогани на адрес: strandja@biodiversity.bg, заедно с името си и телефон за контакти. Няма ограничение в броя на предложенията. Наградата за първо място, е в размер на 200 лв.

Повече информация за конкурсаз а слоган към Регионалната марка „Странджа”

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3690 посещения

OFF

Последно качено » Новини