Календар

Как се случва гражданското общество – опитът от 'Спаси гората'

Как се случва гражданското общество – опитът от 'Спаси гората'Вера Стаевска, проектен мениджър в БлуЛинк

От началото на деветдесетте години въпросът: "има ли шанс да се сложи край на злоупотребите в българските гори и кой ще се осмели да го направи" е без отговор. Институции и организации си разменят обвинения, програми и обещания, а през това време стотици хиляди декари висококачествена дървесина изчезват по най-разнообразни начини. Платформата на БлуЛинк http://www.spasigorata.net се появи в момента, в който стана пределно ясно, че никой няма да промени това „статукво”. Инициативата не е изолиран феномен на гражданска енергия, през последните години природозащитното движение показа, че ще направи необходимото да не допусне разрушаването и разграбването на България. "Спаси гората" обаче беше нова стъпка в процеса на връщане на държавата на гражданите, защото успя да накара експерти от организации и институции заедно да се вслушат в обикновените хора.

Какво се случи? Силата на интернет технологиите бе приложена към един реален проблем в нашето общество - корупционните практики в ползването на горските ресурси, в резултат на които гората изчезва (както изчислиха партньорите ни от Световния фонд за дива природа WWF България – със скорост 10м3 в минута).

За първи път всеки можеше да подаде точен и подробен сигнал за възможно нарушение, информацията веднага да бъде препратена към експерти по гори и те, ако потвърдят престъплението, да го санкционират заедно с отговорните институции.

В опазването на горите се включиха туристи, местни жители, всякакви хора, които по една или друга причина отиват в гората, дори и анонимни служители на горската администрация, възмутени от сивите икономическите практики в системата. Получили възможност сами да направят нещо реално, те я използваха пълноценно. От началото на пилотното действие на платформата през юли 2009 г. до момента бяха подадени над 60 сигнала за незаконни сечи. От тях 8 са с предварителна проверка, до официална проверка съвместно със служители на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) са стигнали 6, сред които 2 сигнала са официално проверени и последвани от санкции. Макар тези санкции да се изразяват най-много в дисциплинарни предупреждения, досега много пъти не се стигаше дори до това или, ако имаше наказания, те оставаха „на тъмно”.

Над сто доброволци се включиха в осемте обучения за подаване на сигнали за сеч, организирани от БлуЛинк и партньорите по платформата - Асоциация на парковете в България, Българска фондация „Биоразнообразие”, Българско дружество за защита на птиците, Сдружение за дива природа „Балкани”, Федерация „Зелени Балкани”, WWF България, ИАГ.

От една страна, общественото доверие беше спечелено от независимата гражданска позиция на платформата – сигналите се огласяват в глобалната мрежа и не минават през цензура. „Дори и да нямаме капацитета да проверяваме всички сигнали, системата има смисъл. Не можете да си представите как този граждански контрол пречи на престъпниците. Особено когато става въпрос за участие на горски служители, това е много важно. Фактът, че някъде се знае за това, което става, ги възпира, поне за известно време”, коментира инж. Йордан Терзийски, който допринесе много за осъществяването на първите обучения за ползване на платформата.

От друга страна, фактът, че държавна администрация в лицето на новото ръководство на Изпълнителната агенция по горите директно партнира с неправителствените организации зад онлайн платформата и извършва официални проверки на подадените сигнали, е красноречив. Явно има шанс за градивна и резултатна гражданска намеса, която да мобилизира различни заинтересовани лица.

Медийният и обществен отзвук по темата даде нов тласък на дебата за необходимите промени в политиката за управление на природните ресурси. Организациите от проекта http://www.spasigorata.net участваха в редовни срещи със заместник-министъра на земеделието и храните Георги Костов и в обсъждания на новия проектозакон за горите. В рамките на проекта се осъществи и кръгла маса по горската политика с участието на неправителствени експерти и представители на министерствата на земеделието и на околната среда. На кръглата маса Костов заяви: „Никой не е упълномощавал БлуЛинк да създава тази платформа. Въпреки това тя действа и ние от институциите виждаме, че има интерес към нея. Като човек от администрацията, смятам, че трябва да работим заедно с неправителствените организации и делегирането на дейности към НПО е част от процеса на децентрализация на политиката”.

Наяве излезе и общественото напрежение, и настроенията в рамките на държавната администрация за изчистване на незаконните практики. "Спаси гората" осветли желанието за създаване на ефективни рамки на управлението на горите от гледна точка на екосистемната им значимост и отвъд идеята, че „дървото е само дървесина”. За първи път от много отдавна държавните заявки за бъдещи политика в областта съвпаднаха с акумулираната гражданска нетърпимост към престъпленията, скрити в „гори тилилейски”.

Платформата обедини държавата с гражданския сектор в обща кауза. Това е резултат, който, знаем, нашето фрагментарно гражданско общество трудно постига. До голяма степен трябва да признаем, че самата кауза на горите е събрала много честни специалисти и от двете страни на бариерата. Тези личности – и в обновената ИАГ, и в ключовите екологични организации от коалиция „За да остане природа в България” създават критична маса. Новият катализатор в процеса на комуникация обаче беше посредничеството на обективна и прозрачна информационна система. „Ние в ПП „Витоша” бяхме мислили и по-рано за такава система за подаване на сигнали към нашата страница. И сега можете да видите, че всички сигнали до нас се публикуват на сайта ни. Въпреки това, интересът, който гражданите имат към платформата на БлуЛинк, показва, че те имат повече доверие на независими организации, а не на администрацията. Тъй като това се оказва действащ модел на комуникация, ние от ПП Витоша подкрепяме идеята да го доразвием и ползваме за контрол на човешката дейност в горите за в бъдеще.” Коментира инж. Тома Белев, директор на природен парк „Витоша”.


Наличието на независима, прозрачна и общодостъпна система за комуникация не само свърза индивидуалните граждани и гражданските организации с администрацията. Тя позволи на отделни хора да оформят процеса със своите изисквания към системата и даде доверие, че сигналът им няма да „потъне” в книжната бюрокрация.

Онлайн системата свързва гражданите с активните НПО и им дава възможност да се включват в значими за тях кампании, това осигурява човешки ресурс и допълнителен капацитет на обезкървените организации, борещи се за финансово оцеляване.

И въпреки интереса, въпреки множеството сигнали и институционална подкрепа, повечето от съобщенията за престъпна сеч и сега „потъват” – резултати няма, макар и те да са публикувани в интернет и препратени до експерти. Оказва се, че малкото хора, формиращи гражданско общество у нас, дори и мобилизирани, нямат капацитет да изнесе тежестта докрай. Две са основните цели занапред – от една страна, да се изгради силна доброволческа мрежа по места, която да проверява сигналите, а от друга – да се договори институционално задължение на местните звена на ИАГ да подлагат предварително проверените сигнали на канализиран процес, водещ до реални санкции.

Факт е, че както администрацията, така и гражданите постепенно разбираме, че отдавна не ползваме лихвите на природните ресурси, а сме навлезли в „изяждане” на капитала им. Това променя необратимо облика на страната и, независимо от призивите за икономически инвестиции, има негативен дългосрочен ефект върху развитието на основните за България аграрен и туристически сектори. Примерът на "Спаси гората" показва една възможна практика за ползване на ИТ като инструмент за е-демокрация в България. Това е нов тип гражданско участие в страната, където синергията между гражданско общество и институции е под въпрос. То е процес, съзвучен с реалностите на съвремието ни, когато електронното обслужване и комуникации могат да повишат значително ефективността на гражданския контрол и да дадат възможност на всеки един от нас да превърне демократичната утопия в реални граждански практики на индивидуално ниво.

Стъпвайки на този успешен опит, ние в БлуЛинк се надяваме да доразвием платформата http://www.spasigorata.net. Плановете ни включват: да изградим силна доброволческа мрежа по места, да институционализиране на партньорството с ИАГ и механизма на комуникация по проверките на сигналите и разширяване на обхвата на платформата към други незаконни дейности – бракониерство, строежи в защитени местности, нерегламентирани бунища. Също така възнамеряваме да привлечем за партньори още отговорни институции (МОСВ, общински администрации), за да могат проверките и последствията от сигналите да бъдат по-ефективни и да доведат до дългосрочна превенция. Бъдещите ни действия означават дълъг процес на организационни преговори и експертни разговори. Но най-вече означават поддържане на посока към улесняване на индивидуалната гражданска активност чрез адекватни на съвременното общество технологии и комуникация. Технологии, които да помогнат на всеки от нас да може да реагира на - и да промени - проблемите около себе си.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3132 посещения

OFF

Последно качено » Новини