Календар

Стартира тридневно обучение по „Презентационни умения”

Стартира тридневно обучение по „Презентационни умения”Имаме нужда да предадем мислите си на другите по такъв начин, че те накрая да разполагат точно с информацията, която сме искали да им кажем. Колкото по-важни послания искаме да предадем, толкова по-добре трябва да презентираме; едно от основните средства за напредване са добрите презенатционни умения. Ние ставаме и започваме да говорим. Това са представяния, при които нямаме втори шанс. Там и тогава трябва да покажем най-доброто от себе си. Никой не е роден презентатор. Дори най-добрите са станали такива, като са се учили от своите собствени грешки и от тези на другите.

На 16.02.2010 стартира обучителен курс „Презентационни умения. Подготовка и успешно поднасяне на презентация пред аудитория”. Обучението е част от ежеседмичния курс по опазване на биоразнообразието, който Българска фондация Биоразнообразие организира вече 4та година.

Тази година, в партньорство с Коалицията от природозащитни организации и граждански групи „За да остане природа в България” и с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство чрез Фондация Екообщност организираме серия от обучения по актуални природозащитни проблеми и гражданска активност. Обучението „Презентационни умения. Подготовка и успешно поднасяне на презентация пред аудитория” и е предназначено за експертите в Коалицията, активни граждански групи (Граждани за Рила, България – свободна от ГМО зона, Да спасим Иракли) и доброволческа група „Презентации” към Коалицията.

Обучението ще се проведе в серия от три дни в удобно време за младежите и гражданите, ангажирани с каузата опазване на природната среда. Курсът ще се състои както от теоретична, така и от практическа част. Лектор ще бъде Огнян Гъдуларов, тренер в „Девелор България” с 4 годишен опит в интерактивни обучения по продажбени и мениджърски умения, ефективна работа в екип и презентационни умения. Завършил Ветеринарна медицина през 2000г и практикувал в частна хирургична клиника до 2007г., запален за каузата „опазване на природата”.

Програмата на обучението цели:
- да запознае участниците с основните елементи на комуникацията и тяхната роля и влияние върху аудиторията;
- да покаже различни типове презентации, разликата между тях и препоръчителния начин за използването им;
- да научи участниците да обръщат внимание на езика на тялото съзнателно и да го използват по подходящ начин;
- да подобрят уменията си в подготовката на презентации;
- да увеличат самоувереността си при разговор пред публика.


Обучителният курс е част от проект "За да остане природа в България” (Договор № 01-01-00/04.03.2009), финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Благодарим и на Биологически факултет на Софийски университет за предоставените зали и подкрепа!

Снимка: Боян Петров

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5157 посещения

OFF

Последно качено » Новини