Календар

ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ 'ЗА КЛИМАТА И ХОРАТА. БЪЛГАРСКАТА СЛЕДА В КОПЕНХАГЕН”

ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ 'ЗА КЛИМАТА И ХОРАТА. БЪЛГАРСКАТА СЛЕДА В КОПЕНХАГЕН”Къде се намира България два месеца след Конференцията на ООН за климата в датската столица, която не успя да предложи обвързващо глобално споразумение за борба с климатичните промени? Какво да очакваме от новата надежда за постигане на съгласувани глобални действия - Климатичната конференция в Мексико сити, предвидена за края на 2010г.? Ще се запомни ли и с какво българското присъствие в Копенхаген ? Какви са последствията от климатичните промени за България и какви са мерките, предвидени от българската държава и правителство за противодействие на тези последици? Информирани ли е българското общество за най- значимия проблем на съвременността или отново се нареждаме сред изоставащите? Защо е необходимо да знаем повече, за да бъдем по-добри граждани?

26 февруари от 16.20ч.
Корпус 1 – зала 207, НБУ

Дебатът ще даде отговор на тези и на други интересни въпроси, свързани с най-голямото предизвикателство на нашето време.

В събитието ще вземат участие водещи експерти по проблемите на климата от Министерството на околната среда и водите, Централна лаборатория по обща екология при БАН и представители на гражданския природозащитен сектор:

Миля ДИМИТРОВА – Министерство на околната среда и водите, Отдел “Политика по изменение на климата”,
Георги СТЕФАНОВ, WWF- Дунавско-карпатска програма
Ст.н.с. 1 ст. Нешо ЧИПЕВ, Централна лаборатория по обща екология (ЦЛОЕ) към БАН
Борислав САНДОВ – Зелен университет
Теодор ВАСИЛЕВ – Народно читалище “Бъдеще сега”; Future Friendly
Вера ПЕТКАНЧИН, “Граждани за Рила”

Водещ: ас. Радосвета КРЪСТАНОВА

Първата част на събитието ще очертае проблемите, свързани с промените в климата на глобално и локално ниво и ще открои политическия ангажимент на българската държава за съкращаване на парниковите емисии. Втората част ще бъде посветена на анализ на случилото се в Копенхаген през погледа на гражданите – Борислав Сандов от “Зелен университет”, Теодор Василев от Народно читалище “Бъдеще сега” и Вера Петканчин от “Граждани за Рила” ще споделят своите преживявания от участието си в алтернативния граждански форум, който събра в датската столица близо 60000 граждани от всички краища на света. Дебатът ще завърши с прожекция на филм за българското участие в Копенхаген и свободна дискусия по темата.

Събитието се провежда в рамките на кампания МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ и на проект “Холистичен подход за намаляване на парниковите газове в България” и ще се състои в зала 207, 1 корпус на НБУ от 16.20 до 19.30ч.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4108 посещения

OFF

Последно качено » Новини