Календар

Отглеждането на ГМ култури отбелязва спад през 2009 г.

Отглеждането  на ГМ култури отбелязва  спад през 2009 г. В Испания- с 4%, в Чехия - 31%, в Румъния - 57% и Словакия с 54%

Отглеждането на ГМ култури отбелязва спад в много страни, това сочат данните на ISAAA/ Международната организация за приложението на агро-биотехногиите. През 2009 г. седем от двайсет и петте държави , отглеждащи ГМО, са намалили обработваемите площи с ГМ култури, а при останалите - не е отбелязана промяна. Общо всички световни площи, засети с ГМ- култури представляват едва 2.7% от земеделската земя.

В Европа също се наблюдава спад в отглеждането на единствената разрешена ГМ култура- царевичният хибрид на Монсанто. Дори в Испания, водещата страна в отглеждането на ГМО, през 2009 г. има спад с 4%. В другите страни съответно в Чехия с 31%, в Румъния с 57%, Словакия – с 54%, Полша-без промяна. А в други 6 страни е въведена пълна забрана на царевичния хибрид на Монсанто, поради здравословни и екологични съображения- Франция, Германия, Австрия, Гърция, Унгария, Люксембург.

Според данните за 2009 г. организацията извежда и следните изводи:

- Светът продължава да разчита на конвенциалните семена, с които е засята повече от 97% от обработваемата земя.

- ГМ култури са предназначени главно за храна на животните и биогорива. Като неетикирането на продукти, произведени от животни, хранени с ГМ култури, оставя по-голяма част от потребителите неосведомени и позволява търговията с ГМ соя и царевица за храна на животните да продължи.

- В много страни отглеждането на ГМ култури намалява. А твърдението, че ГМ семената облагодетелстват бедните фермерите е на път да бъде оборено.

- Светът трябва да преосмисли как използва парите и интелектуалната сила. Трябва да се премине от скъпата ГМ индустрия към агро-екологични методи , които се базират на локалните естествени ресурси и тясното сътрудничеството между фермери и учени, така че да се произвеждат култури, които не нанасят вреди на околната среда и планетата.


За контакти:
Светла Николова, agrolink@agrolink.org, 0888 359 239

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2529 посещения

OFF

Последно качено » Новини