Календар

Връчен апел и 3000 детски картички до Бузек относмо ГМО

Връчен апел и 3000 детски картички до Бузек относмо ГМОАпел, връчен на г-н Йежи Бузек по време на лекция за "Европа и свободата" в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски".

На лекцията присъстваха стотици гости, като голяма част от тях бяха активни граждани от Кампанията "България - свободна от ГМО". Специално за идването на г-н Бузек в България бяха събрани над 3000 картички, направени от деца от цялата страна, с послания за опазване на българската природа.

На вниманието на:

Г-н Йежи Бузек, Председател

Европейски парламент

3-ти март 2010 г.

Уважаеми г-н Председател,

За нас, гражданите на България, е чест да се обърнем към Вас тук, в българската Алма Матер, и да Ви приветстваме в София на 3-ти март, Националният празник на българското освобождение!

Има силна символна връзка между темата на Вашата лекция днес, “Европа и Свободата”, и най-новите събития в България по въпросите на политиката за ГМО и националното законодателство! През последните 3 месеца българското гражданско общество бе силно развълнувано от този проблем и се ангажира много активно в диалог със законодателите и правителството, с цел да осигури закон, гарантиращ свободна от ГМО България!

През изминалите два месеца нашата кампания бе чута от хиляди български граждани, които се присъединиха към нея. Категоричният отговор на нашето общество е, че отстояваме твърдо запазването на българската земя и храна свободни от ГМО. През месеците януари и февруари децата на България изработиха повече от 2000 картички, адресирани до министър-председателя г-н Бойко Борисов, призоваващи го да гарантира опазването на нашата земя от ГМО и определянето на България за страна, свободна от ГМО. Когато разбрахме за Вашето посещение, събрахме само за седмица още стотици картички, които да Ви подарим и с които да помолим за Вашия политически ангажимент и подкрепа за прозрачна и включваща гражданите дискусия на политиката по отношение на ГМО на ниво Европейски съюз.

Като европейски граждани, ние смятаме за задължително политиката на ЕС за ГМО да остане ограничителна и много предпазлива по отношение на одобряването на консумиране на храни и освобождаване на ГМО в природата.

За нас здравето и безопасността на европейските граждани и природа са изключително важни и тази грижа надделява над всички други интереси – индивидуални, бизнес или институционални.

Вярваме, че стратегията по отношение на ГМО трябва да бъде предмет на солидни и независими научни изследвания, благоразумна политика и информиран обществен консенсус.

Поради всичко това, ние отстояваме и призоваваме за следното:

* Напълно ограничаваща политика на неосвобождаване на ГМО на европейско ниво, съчетана с текуща интензивна, независимо потвърдена научна и полева оценка на реалните ефекти от ГМО върху хората и природата;
* Прозрачен и отворен процес на информиране и включване на европейските граждани, организации на гражданското общество, научни кръгове, асоциации на засегнатите и др., на всеки етап от оценката на ефектите от ГМО и преди всяко политическо решение за отваряне на вратите пред ГМО към природата и храната.

И с оглед на разрешаването на картофите Amflora от Европейската комисия, като най-новото събитие, повдигащо въпроса до каква степен европейските институции уважават и изразяват нуждите и мнението на мнозинството европейски граждани, ние също така Ви призоваваме:

* Да използвате своите политически правомощия и контакти, за да стимулирате незабавни координирани политически действия на всички ангажирани в процеса институции на ЕС (вкл. ЕК и ЕП), с цел отмяна на решението за освобождаване на ГМО от 2 март 2010 г.;
* Да използвате своите правомощия, за да се обърнете към Европейския съвет в първия възможен момент, за да ги запознаете с категоричния глас на гражданите на Европейския съюз срещу либерализацията на ГМО;
* Да прокарвате този проблем като висок приоритет в дневния ред на Европейския парламент и да предадете гласа на гражданите в процеса на взимане на решения в Комисията.

Ние оставаме в готовност и желание да продължим диалога с Вас и ЕП по този въпрос, и така да осигурим заедно демократично и прозрачно вземане на решения и създаване на законодателство на ниво ЕС!

Загрижени български граждани и фермери

---

Очаквайте в най-скоро време нашите последващи действия и реакция по повод незадоволителните отговори на г-н Бузек на въпросите, поставени от залата и касаещи ГМО.

За контакти:
Борислав Сандов: 0887 096 757
Маргарита Костова: 0887 741 484 (картички)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4702 посещения

OFF

Последно качено » Новини