Календар

Предстои среща-дискусия в град Балчик

Предстои среща-дискусия в град БалчикСрещата е на тема "Екотуристически бизнес: възможности и перспективи" и ще се проведе на 15.05.2010 (събота) , от 13.00 до 19.00 часа в залата на Общински съвет в Община Балчик.

Ще бъдат представени и разисквани следните теми:
- принципи на специализирания туризъм с фокус върху екотуризма. SWOT анализ на потенциала за развитие на екотуризъм в северното черноморие;
- Натура 2000 защитени зони по северното черноморие – възможности и заплахи. Натура 2000 като инструмент за популяризиране на района;
- Представяне на успешни примери от България;
- Възможности за финансиране на екотуристически дейности (Програма за развитие на селските райони и др.).

Денят е отворен за всички желаещи да се запознаят с темите, които ще бъдат представени и да участват в дискусиите!

Изтеглете и разпространете покана за срещата в Балчик.

Повече за идеята за срещите с местните общности:

Практиката на старите страни членки в Европейския съюз показва, че след изготвянето на научно обосновани предложения и обявяването на Натура 2000 зоните, подготовката на планове за управление е най-трудният стадий за опазването и управлението на международните защитени зони. Доброто познаване на ползите и ограниченията, които възникват в резултат от включването на собственост в екологичната мрежа НАТУРА 2000 на местно ниво, ще допринесе както за възползването на общности, предприемачи и общини от възможностите, които Натура 2000 мрежата предоставя, така и до повишаване на подрепата за мрежата на местно ниво и изготвяне на максимално добри планове на управление на зоните с участието на заинтересованите страни.

Ето защо планираме да осъществим 5 информационни срещи-дискусии – по една в 5 региона с изключително богато биоразнообразие: Рила, Пирин, Родопи, една среща в района на Бяла и Камчия и една в Шабла на северното черноморие. Целта на тези срещи е да обсъдим съвместно с представители на общини, бизнеси, местни сдружения и всички желаещи жители потенциала за развитие на региона по устойчив начин, предизвикателствата и заплахите за реализиране на устойчиви практики, трудностите пред опазването и правилното управление на Натура 2000 зоните и възможностите за подпомагане на различни инициативи по програми от европейски фондове. Тъй като формата на предвидените срещи е дискусия в рамките на няколко часа в един ден, главната цел, която искаме да осъществим, е да съберем на едно място и да създадем канали за бъдеща комуникация между местните хора, общините и природозащитните организации.

Организатори и лектори:
Коалиция „За да остане природа в България” и експерти от Асоциация „Планини и хора”, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Българска фондация Биоразнообразие, Българско дружество за защита на птиците.

Срещата се осъществява с любезната подкрепа на Община Балчик и с подкрепата на Фондация ЕкоОбщност посредством Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство по проект „За да остане природа”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Асоциация на парковете в България, Асоциация „Планини и хора” и ЕС „За Земята”

Стратегическата цел на проекта е да стимулира развитието на зараждащото се активно гражданско общество като основен механизъм за опазването на природата.

За контакти и повече информация:
Йорданка Динева, Българска фондация Биоразнообразие, телефон 0896 798902, jordanka.dineva(ат)biodiversity.bg

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4666 посещения

OFF

Последно качено » Новини