Календар

ПОЛЕВИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „КАРТАЛИ 2010”

ПОЛЕВИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „КАРТАЛИ 2010”ТЕМАТИЧНИ УЪРКШОПОВЕ, РАБОТИЛНИЦИ, ПОЛЕВИ ЗАНИМАНИЯ, СПОРТНИ АКТИВНОСТИ!

18 - 23 май 2010, яз. Студен кладенец, Източни Родопи

ТЕМИ ЗА ПОЛЕВИ ЗАНИМАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
1. Обучение за мониторинг, наблюдение и подхранване на лешояди.
2. Разпознаване на следи от хищници и едри бозайници.
3. Проучвания и мониторинг на земноводни и влечуги.
4. Проучвания на прилепи.
5. Работа с GPS.
6. Разпознаване на редки растения.
и др.

УСЛОВИЯ:
1. Настаняване- на палатков лагер- на брега на язовир Студен кладенец в Източни Родопи в сърцето на защитена зона «Студен кладенец» срещу ЗМ “Средна Арда” до овчарниците на ловното стопанство.
2. Всеки трябва да си осигури средствата за нощуване - палатка, спален чувал и шалте.
3. Участниците си поемат пътните разходи до лагера.
4. Храната се осигурява от организаторите от първия ден вечерта до шестия ден сутринта.
5. Всеки участник, който не е член на партньорска организация по Проект „Активни за природата” заплаща 30 лв такса участие.
6. Всеки участник да си носи дъждобран (предвид очакваните през май краткотрайни, но проливни дъждове), бинокъл, фотоапарат (по възможност).
7. Всеки участник да си носи ентусиазъм и добро настроение!

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ, МОЛЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОПЪЛНЕТЕ ПРИЛОЖЕНАТА ФОРМА ЗА ЗАЯВКА
и я изпратете на адрес: iana.gocheva@biodiversity.bg най-късно до 15 май 2010г.

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ В ПОЛЕВИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ «КАРТАЛИ 2010»

Име, фамилия ..........................................................
e-mail: …………………………………тел. ………………………
Университет / специалност …………..............………………………………
Интереси …………………………………………...
Вегетарианец ли сте? ……………………....
Някакви специфични предпочитания .......……………………………………………………….……………………….
Ще присъствате ли през целия период на форума? Ако – НЕ – уточнете датите....................................

За контакти: Яна Гочева – БФБ, отговорник Студентски дейности GSM 0888792747

Снимки от Картали 2009:
http://forthenature.org/gallery/150
http://forthenature.org/gallery/151

Събитието е част от дейностите по проект "Активни за природата" на Българска фондация биоразнообразие. Партньори по проекта: Студентски клуб по опазване на околната среда при ЛТУ, Университетски клуб за екология и устойчиво развитие - UNECO при СУ, Фондация "Къща за книги и приключения".
Партньори за събитието - Българско дружество за защитита на птиците.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6876 посещения

OFF

Последно качено » Новини