Календар

22 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

22 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО22 май е обявен от Организацията на обединените нации (ООН) за Международен ден на биологичното разнообразие с цел повишаване на информираността за проблемите и заплахите към биоразнообразието и за осигуряване на подкрепа за неговото опазване и съхранение. Празникът се чества от 1993 г., когато влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие.

Честит празник!

Какво е „биоразнообразие”?
Зад тази сложна на пръв поглед дума се крие всъщност цялата природа, която ни заобикаля, която познаваме и за която дори не подозираме. Биоразнообразието е чудото, което наричаме ЖИВОТ. То е навсякъде – в горещите гейзери и ледените планински води, в безбрежните пустини и в непроходимите джунгли, в безжизнените на пръв поглед скални пукнатини и в цветните ливади, в най-дълбоките морски дълбини и в ефира на небето. Биоразнообразието е това, което отличава нашата планета от милиардите други подобни на нея във Вселената, то е това, което я прави жива и неповторима.

Къде е мястото на България в световната съкровищница на биоразнообразието?
С голяма гордост можем да кажем, че нашата страна е една от най-богатите в Европа. И нещо повече в много случаи българската природа предлага последно убежище за много растителни и животински видове на континента, което прави България един от последните оазиси на дивата природа в Европа.

Човекът, разбира се, е неделима част от биологичното разнообразие - той живее сред него, променя го, моделира го, но и биоразнообразието оказва влияние върху човека. Но и именно той е най-голяма заплаха за биоразнообразието и за неговата загуба. Индустриалното замърсяване, изсичането на горите, пресушаването на големи влажни зони и настъпването на пустините, определят глобалните заплахи за живота. В локален план, тези заплахи, съчетани с интензивно строителство, прокарване на нови пътища, ветрогенератори, водноелектрически централи, бракониерско и неустойчиво ползване на горски ресурси, промени във водните режими на водоемите, внасяне на неприсъщи растителни и животински видове, генно модифицирани организми, незаинтересованост на властите и гражданското общество, са причина на много места по света биоразнообразието да е безвъзвратно загубено! Ще позволим ли това да се случва?

По случай Деня на биоразнообразието и във връзка с 2010 – Международна година на биоразнообразието в редица градове на страната ще има различни мериприятия.

В Бургас Българска фондация Биоразнообразие организира Карнавал на биоразнообразието.

В София, ПР Агенция Янев и Янев, съвместно с Българска фондация Биоразнообразие, Представителството на Европейската комисия в България, еко списание за деца „МОГИ - Зелената маймуна” и Регионален и екологичен център за централна и източна Европа - клон България организират Селище на биоразнообразието, част от което също ще бъде шарен Карнавал на биоразнообразието.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

8903 посещения

OFF

Последно качено » Новини