Календар

Интересните растения на Беласица

Интересните растения на БеласицаТова е заглавието на най-новата книга в колекцията за българската природа на Българска фондация биоразнообразие (БФБ). Прекрасни фотографии и любопитни текстове ще ви помогнат да се запознаете с 200 вида растения, които растат в планината Беласица. Някои от тях се срещат често, други са изключително редки, а трети са защитени от закона или са включени в приложения към различни международни конвенции. Представени са и отделни интересни видове, характерни за подножието на планината, както и такива, които до този момент са установени само в гръцката или македонската част на Беласица.

Автори са Латинка Топалова-Жежиха, Георги Гогушев, Райка Иванова и София Костадинова-Илкова. Редактор е д-р Антоанета Петрова от Ботаническата градина на БАН. Автор на по-голяма част от снимките е Пьотр Жежиха.

Книгата може да служи като полеви определител, защото съдържа полезна информация за растението, отделните му части и най-характерни особености. В същото време графично е представен природозащитния статус на вида, надморската височина, при която се среща, и периодът, в който цъфти.

Разработването на тази книга е част от усилията на БФБ да популяризира биоразнообразието на Природен парк „Беласица”. Флората на най-новия природен парк в България включва около 1540 вида, което е приблизително 40% от растенията в нашата страна. Богатството на растителни видове се дължи най-вече на южното разположение на Беласица в съчетание с висока надморска височина. Сред изключително редките и забележителни растения са стояновата и прекрасната теменуга, които растат само в Беласица и никъде другаде в света. Символът на парка са вековните кестенови гори, които са най-обширните на Балканския полуостров.

Книгата е разработена по проект на БФБ „Опазване на глобално значимото биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма”, финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.


Книгата може да закупите от нашите офиси на цена от 8 лв:

София 1233
кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86
тел./факс 02 / 931 61 83
e-mail: bbf@biodiversity.bg

Бургас 8000
ул. Ген. Гурко №53, бл.1, ет.1
Тел.: 056/98 79 59 и 0885/66 87 57
e-mail: strandja@biodiversity.bg

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6650 посещения

OFF

Последно качено » Новини