Календар

Всичко трябва да има мера, ако няма мера – лошо

Всичко трябва да има мера, ако няма мера – лошоТака казва казва баба Катерина от филма „Банко и Добри”, който беше прожектиран по време на турнето на Коалицията „За да остане природа в България” в Хасково и Момчилград. Това беше и водешата мисъл на срещите между природозащитници и местни млади и активни хора. Имаше лекции и дискусии на тема природозащита и гражданско общество, както и дискусия по проблемите и възможностите в двата района, които активизират и събират младите хора в доброволни природозащитни акции.

Смимки от презентациите в Хасково и Момчилград

Нашите нови приятели от Хасково от младежките организации от МИКЦ и Клуб ЮНЕСКО, Сдружение Активни идеи – България , които са се обединили в желанието си за активна социална работа и доброволна дейност, изявиха готовност и силен ентусиазъм да организират акции по почистване и при нужда да подпрепят природозащитни действия и акции. Полезна за тях беше информацията за дейностите на Коалицията и начините за организиране на екологични кампании.

В района на Момчилград екипа от Коалицията „За да остане природа в България” Надя Максимова и Огнян Гъдуларов откриха фермата за щрауси на Дейв и Лора, които се стремят да развиват местното училище с доброволци по принципите на пермакултурата и екологичните норми. По-късно срещата в Момчилград събра над 50 местни представители на училища, клубове, общински институции, бизнес и младежки организации, на които беше разказано за смисъла, принципите и дейностите дна граждански обединения чрез примера на Коалицията, последвано от дискусия за бъдещи планове за инициативи на събралите се граждани на Момчилград.

И на двете места след презентациите на гостите имаше презентации на местните структури на БДЗП – Ники и Сание, които увлекателно и с ентусиазъм разказаха за уникалните видове птици, които се срещат в региона на Източни Родопи и за възможността всеки да се включи в конкретни дейности. Сание например предложи възможност за участие в преборяване на числеността на популацията на костенурките, като на даден човек се предвижда конкретна площ, която той обикаля по определена методика няколко пъти годишно и записва броя на видяните костенурки.

Изказваме специални благодарности на Николай, Сание, Волен, Юмер Юсеин, Дейвид, Венета и всички, които ни помогнаха да осъществим тези срещи. Благодарим за активността и гражданската позиция!

Срещите се организират от Българска фондация Биоразнообразие по проект "За да остане природа в България", финансиран от Фондация ЕкоОбщност посредством Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3911 посещения

OFF

Последно качено » Новини