Календар

Конференция за проект „Въвеждане на природосъобразни земеделски практики в Натура 2000 зони”

Конференция за проект „Въвеждане на природосъобразни земеделски практики в Натура 2000 зони” Информационен и учебен център по екология ви кани на финална конференция, посветена на гореупоменатия проект, финансиран от Програма BBI/MATRA на правителство на Холандия. Тя ще се състои на 29 юли 2010 г. от 9:30 до 14:00 ч. в зала „Европа 1” на хотел „Дедеман Принцес”, гр. София, бул. „Мария Луиза” 131.

Дневният ред на конференцията включва представяне на резултати и продукти от проекта. Ще бъдат представени препоръки за изчисляване на компенсаторни мерки за стопани от НАТУРА 2000 места и мерки за управление на пилотни зони от екологичната мрежа Резултатите ще бъдат връчени на заинтересовани страни.

В срещата ще вземат участие представители на държавната администрация, представители на областни и общински администрации от района на Плевен и Благоевград, фермери и други заинтересовани, представители от Холандско посолство, представители на НПО, представители на екипа по проекта от „Център за развитие на иновациите” при Университета Вагенинген, Холандия и български партньори.

За записване за участие и допълнителна информация:
Информационен и учебен център по екология,
Тел: 02/ 866 90 47
e-mail: ceie@ceie.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3236 посещения

OFF

Последно качено » Новини