Календар

До втори октомври изложбата 'Зеленият пояс' ще бъде в Областна администрация на Софийска област

До втори октомври изложбата 'Зеленият пояс' ще бъде в Областна администрация на Софийска областНа 2 септември 2010 г., областният управител на Софийска област г-н Красимир Живков откри в сградата на Областна администрация на Софийска област изложбата „Зеленият пояс – места забранени, забравени, запазени…”. Тя е организирана съвместно с Българска Фондация “Биоразнообразие” (БФБ) по повод Международната година на биоразнообразието.

На откриването присъстваха заместник-областният управител г-жа Росица Иванова, главният секретар г-жа Мая Цанова, координаторът ‘Зелен пояс и Натура 2000” от фондация “Биоразнообразие” г-н Петко Цветков, директорът на Регионална дирекция на горите инж. Антон Попов, и.д. директор на РИОСВ - София г-н Валери Георгиев, кметове на общини от областта, еколози, представители на Сдружение за дива природа “Балкани”.

Г-жа Ирена Петкова, началник сектор “Екология и опазване на околната среда” в Областната администрация, представи изложените снимки и замисъла на експозицията. Тя съдържа 50 творби на автори от цялата страна, участвали във фотографски конкурс и отразява уникални природни картини от районите, попадащи в „Зеления пояс” – граничните планини на България. Откриването на изложбата е първата инициатива на Областната администрация по повод Международната година на биоразнообразието. Областната администрация на Софийска област и БФБ планират организирането на поредица от инициативи, насочени към повишаване на информираността на населението по въпросите на опазване на околната среда. 2010 година е обявена за Международна година на биологичното разнообразие от Генералната асамблея на Обединените нации и бе официално открита на церемония в Монреал, с участието на повече от 500 участници, представители на страните - членки на Конвенцията по биологично разнообразие.

Целта е да се обединят правителствата на 193-те страни-членки на Конвенцията и гражданите на техните страни „да работят заедно за защита на живота на Земята”. Мотото на годината - “Биологичното разнообразие е живот, биологичното разнообразие е нашият живот” цели да привлече общественото внимание към решаващата, дори съдбоносната роля на биоразнообразието на планетата, за благополучието на хората. Загубата на биоразнообразие е по-сериозна заплаха от изменението на климата поради факта, че деградацията на екосистемите често достига необратима фаза, а изчезването на видове е необратим процес. Ето защо опазването на биоразнообразието, неговото устойчиво ползване, справедливото и безпристрастно разпределение на ползите от природните ресурси следва да се интегрира във всички политики на глобално, национално и местно ниво, да стане грижа и отговорност на представителите на международните организации, правителствата, бизнеса, обществеността, както и на всеки един от нас.

Изложбата „Зеленият пояс” ще бъде изложена на бул. “Витоша” 6 в сградата на Областната администрация на първия и петия етаж от 2 септември до 2 октомври 2010 г., след което ще бъде предоставена на общините от Софийска област, които проявяват интерес.

Повече за "Зеления пояс" на България.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5108 посещения

OFF

Последно качено » Новини