Календар

Климатичната среща в Канкун: време за наваксване

Климатичната среща в Канкун: време за наваксванеКанкун, Мексико – Създаването на план за наваксване на изоставането трябва да е основният приоритет на участниците в климатичната среща на ООН на високо равнище в Канкун, Мексико, се казва в становище на международната природозащитна организация WWF. Това се случва след поредица доклади, показващи липса на глобални действия за предотвратяване на катастрофални изменения на климата.

“На този етап има определно разминаване между основната цел - намаляване на ефекта от климатичните промени от една страна и ангажиментите, които поемат страните и финасирането на необходимите мерки от друга”, коментира Гордън Шепърд, ръководител на глобалната климатична инициатива на WWF. “Все пак ние сме свидетели на това как някои страни все по-упорито се борят с климатичните промени на национално ниво”, добавя той.

“Участниците в срещата в Канкун трябва да признаят липсата на реални действия в последните години за намаляване на опасните емисии и за предпазване на хората и планетата от изменението на климата. Въз основа на този факт, трябва да бъде очертан ясен план за наваксване на изоставането”.

“Планът трябва да си постави за цел напредък в няколко ключови сфери. Най-важните от тях са финансирането на мерките за опазване на климата, опазването на горите, подпомагането на уязвими обществени слоеве да се адаптират към климатичните промени и изграждането на прозрачна система за гарантиране на намаляването на вредните емисии.”
Сред предизвикателствата, които стоят пред участниците в Канкун, са и въпросите, свързани с изграждането на правно обвързващ документ, който да гарантира поемане на ангажименти за запазване на планетата и нейните жители, включително и бъдещата роля на Протокола от Киото. Този процес обаче се бави заради различията по темата, които имат ключови страни като Япония, САЩ, Китай и Индия.

“Пример за това е твърдата негативна позиция на Япония по протокола в Киото, която ще затрудни постигането на глобални решения на срещата в Канкун, освен ако страната не приеме по-конструктивен подход”, каза Гордън Шепърд.
“Важно е участниците в срещата в Канкун е да създадат инструменти, които да провокират реални действия и да послужат за изграждане на глобално споразумение, без непременно да се чака пакет от решения по всички проблеми”.

Позиция на WWF по ключови въпроси в Канкун:

* Трябва да се изгради ясна позиция и да се договори създаването на глобален фонд за опазване на климата. В това число влизат и идеите за нови иновативни източници на финансиране на опазването на климата, които бяха предложени неотдавна от експертната група към генералния секретариат на ООН.

* Съществуващият текст за механизма REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation - Намаляване на емисиите от обеззалесяването и влошаването на състоянието на горите) трябва да бъде ревизиран в посока създаването на национални защитни системи, които да гарантират опазването на хората и биоразнообразието както във високоразвитите, така и в развиващите се страни. В този смисъл инициативата “Партньорство REDD+ ”, чиито автори са Норвегия и Франция, и където участват страни, където растат тропически гори, в т.ч. Мексико, вече са привлекли близо 4.5 млрд. щатски долара за опазването на тропическите гори.

* Участниците в срещата трябва да приемат официално становището за намаляване на вредните емисии от срещата в Копенхаген. Те трябва да постигнат съгласие как да измерват, отчитат и проверяват резултатите си по този показател. Дни преди срещата в Канкун това остана спорен въпрос между САЩ и Китай. За да се разреши конфликтът, САЩ трябва да се ангажира, подобно на други високоразвити страни, с прилагането на добрите международни практики в тази област. Китай от своя страна също трябва да приеме международните норми и да увеличи усилията си за опазване на климата на местно ниво.

Покана за среща за промените в климата, действията на Европейския съюз и Канкун

Международната природозащитна организация WWF и ”Коалиция за климата - България” ви канят на среща на чаша чай (или кафе), за да ви представят най-новите акценти от климатичната политика. Заповядайте, на 30 ноември (вторник), от 11 ч., в офиса на WWF (ул. Княз Борис 71, ет. 2, ап. 2)

Основни теми:
Представяне на новия измервателен инструмент за състоянието на емисиите парникови газове - „Барометър на климатичната политика в ЕС”
Цели и очаквания от климатичната среща на ООН на високо равнище в Канкун, Мексико (29.11 – 10.12.2010) и предстоящите събития в България в тази връзка

Участници:
Георги Стефанов, експерт климатични промени на WWF в България
Борислав Сандов, експерт, „Коалиция за климата - България”
Венелина Величкова, „Коалиция за климата - България”

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7070 посещения

OFF

Последно качено » Новини