Календар

БФБ ВРЪЧИ ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО ’2010

БФБ ВРЪЧИ ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ  ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО ’2010На вълнуваща неделна церемония в галерия „Снежана” в София, Българска Фондация Биоразнообразие раздаде Годишните награди за опазване на биоразнообразието и връчи специални медали с формата на ябълка и различни животни, направени от деца от Бургас.

В Международната година на биоразнообразието основният акцент беше успешната кампания срещу либерализирането на закона за ГМО и активното участие на различни хора от цялата страна, граждански групи, медии.

Наградата за най-успешна кампания, свързана с опазване на биоразнообразието, спечели гражданската кампания „България – свободна от ГМО”, която се противопостави на промените в Закона за ГМО. Кампанията излезе от рамките на природозащитата и засегна въпроси, свързани с храната, здравето на хората, етиката, поведението на корпорациите. Успя не само да постигне целите си да не се приемат предвидените либерализиращи поправки в Закона за ГМО, но и постигна безпрецедентен успех в обществения отзвук, който създаде. Всеобхватността на кампанията гарантира нейния успех и тя ще остане в историята като пример за едно истинско опълчение, в което участниците не търсят лична изгода, а са истински вдъхновени от своята кауза. Специална награда беше връчена на кампанията „Чиста храна – честен поминък” за подпомагане директните продажби от малките ферми, които обикновено са в места с висока природна стойност и запазването на поминъка, както и предлагането на храни, произведени чрез прилагането на традиционни практики пряко допринасят и за опазването на биоразнообразието.

Тази година изключително голям беше броят на номинираните журналистически материали, свързани с биоразнообразието – над 15 номинации. Повече от половината също бяха свързани с кампанията срещу ГМО, но имаше и такива за Витоша, за Странджа, за Слънчев бряг. Отличени бяха и журналисти, които имат ежеседмични тематични предавания или които са подготвили филми и специални репортажи. Наградата спечели Наделина Анева от в-к „Сега”, която със своите 29 материала по темата ГМО помогна за промяната на обществените нагласи. Специална награда беше връчена и в тази категория за Бисерка Трайкова от в-к „Знаме”, гр. Пазарджик, която със свои материали провокира обществен дебат за негативното въздействие върху местния поминък и биоразнообразието в Натура 2000 зоните при построяване на завод за ТБО.

Единодушно за най-добро управление на защитена територия бе наградена младата Дирекция на Природен парк „Българка”, която седем години успешно и последователно гради своя авторитет на една от най-уважаваните и компетентни институции в областта на природозащитата в централната част на Стара планина. На не малка площ, с ограничен персонал и без План за управление, те успяха да популяризират широко името на парка, като тяхна е и заслугата на територията на парка да няма фрапиращи случаи на посегателство върху природата.

За пореден път дарител в областта на биоразнообразието не беше определен.

Доброволец за природата стана лъчезарната и много активна Вера Петканчин от „Граждани за Рила”, заради всички протести, изложби, презентации, граждански кампании, които организира и реализира в подкрепа на Национален парк „Рила” и заради десетките хора, които е вдъхновила за опазването на българската природа.

Голямата награда за цялостен принос за опазване на българската природа бе присъдена на Дико Патронов - изследовател и неуморен радетел за опазване на странджанската природа. Той е активен общественик, част от групата, инициирала обявяването на Природен парк „Странджа”, участник в разработването на Плана за управление на парка и запазването на старите гори. Инициатор е за обявяването на нови защитени местности и резервати в Странджа и активен участник в кампаниите за опазване на парка и неговите граници.

Преди награждаването ефектен акробатичен номер във въздуха спря дъха на всички гости на церемонията. След раздаването на наградите се проведе Коледен ираклийски търг и пърформанси за набиране на средства за продължаващата кампания за спасяване на Иракли. Кампанията "Да спасим Иракли" е първата кампания, носител на наградата за опазване на биоразнообразието през 2007 година.

Тъй като вярваме, че всеки от номинираните е печеливш и благодарение на всеки от номинираните ние сме спечелили частица природа, моля вижте ги всички номинирани за опазване на биоразнообразието 2010. Благодарим!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5398 посещения

OFF

Последно качено » Новини