Календар

Идеята за биосферен парк Странджа срещна подкрепата на Областния управител Константин Гребенаров

Идеята за биосферен парк Странджа срещна подкрепата на Областния управител Константин ГребенаровПредставители на ЮНЕСКО посетиха областният управител на Бургас, за да го запознаят с резултатите от международния семинар, който се проведе в Царево през отминалите дни.

Повече от 60 човека се включиха в програмата на семинара и научиха какво представляват биосферните паркове в Европа и подходяща ли е Странджа за обявяване на такъв парк. Споделеният опит от Словения, Австрия, Германия, Турция и Гърция ни показа, че тази концепция е насочена главно към човека и неговото хармонично съжителство със заобикалящата го природа. И докато защитените територии опазват основно биоразнообразието, биосферните паркове и резервати се фокусират главно върху хората и повишаване на техните възможности за устойчиво развитие.

Биосферният парк „Виенска гора” включва в границите си част от Виена и през него минава магистрала. Номинацията за обявяване на остров Самотраки (Гърция) е внесена в офиса на ЮНЕСКО и предстои разглеждането и одобряването й. Особено интересен беше примерът от „Рьон” (Германия) – една територия, подобна на Странджа, където благодарение на биосферния резерват, районът се е развил особено успешно.
Много интересна беше презентацията на Дирекцията на парк Странджа и на Община Царево. За съжаление Община Малко Търново не се включи в международната инициатива и не пожела да представи своите възможности и проблеми.

Третият ден на семинара беше посветен на запознаване на участниците с потенциала на Природен парк „Странджа” и представяне на някои от най-интересните места, селища и центрове в него. Община Царево представи нестинарството в с.Българи, което от 2009 г. е включено в списъка на нематериалното наследство на ЮНЕСКО. Дирекцията на парк „Странджа” демонстрира своят най-нов посетителски център в с. Граматиково, който още не е официално открит, но по чудесен начин представя хабитатите на парка и редките растителни видове, които го обитават, както и своя център в Малко Търново. Най-вълнуващо бе посещението в с. Бръшлян, където атрактивната фолклорна програма и включването на гостите в нея остави незабравими спомени у всеки от тях.

Какви са изводите след тези три активни дни – Странджа има потенциал да бъде обявена за първият български биосферен парк от ново поколение. Съхранената природа, запазените традиции и обичаи, уникалната връзка между морето и планината са само част от предимствата на района. Важно е обаче да се проведе широка информационна кампания сред местните хора, защото от общата им воля зависи това да се случи. Експертите дадоха чудесно предложение да говорим за обявяване на „биосферен регион”, вместо да ползваме зареденото с известни страхове „резерват” или водещото до припокриване с вече съществуващия „парк”. Важно е да се обмисли и присъединяването на нови територии, които не са част от парк „Странджа”, а именно от общините Средец и Приморско. Особено интересна беше работата по групи за обсъждане на ползите от бъдещ биосферен парк и структурата за съвместно управление. Но тези и други въпроси са част от важната дискусия, която предстои в района с всички заинтересовани страни.

След като се запозна с концепцията за биосферните паркове по смисъла на Програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО, областният управител изказа своята подкрепа за идеята и обеща своето съдействие като администратор на областта.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3577 посещения 1 коментара

Коментари

  1. erin
    2011-03-20 13:28:55

    Чудесно! Дано да се осъществи. И като си помисля че 2007 г. почти го бяха закрили парк Странджа ония малоимотните съдии от ВАС...

OFF

Последно качено » Новини