Календар

Международната природозащитна организация WWF навършва 50 години днес

Международната природозащитна организация WWF навършва 50 години днесГланд, Швейцария – WWF, най-влиятелната природозащитна организация в света, днес празнува 50 години от създаването си, но отново обърна внимание, че опазването на планетата в следващия половин век ще зависи от сериозни решения от страна на политическите лидери и бизнеса, както и от подкрепата на местните общности и потребителите.

Започнала като малка група от ентусиасти, загрижени за природата, WWF израстна до една от най-големите и уважавани независими природозащитни организации, която работи в повече от 100 държави на пет континента и е подкрепена от 5 милиона доброволци.

С дейността си през изминалия половин век WWF е опазила повече от 1 милиард хектара гори и е спасила от изчезване множество застрашени видове. WWF, чието съкращение означава Световен фонд за дивата природа, е в основата на създаването на организации като Съвета за управление на риболова (Marine Stewardship Council - MSC), които помогнаха на цели отрасли да се ориентират към по-устойчиво развитие.

“Ние сме много благодарни на всички хора, правителства, неправителствени организации и бизнес лидери, които ни подкрепят и ни помагат в постигането на целите ни. Нашият успех е и техен успех”, каза генералният директор на WWF Джим Лийп. “Посветили сме усилията си на защитата на природата и е нужно постоянно да се развиваме, за да постигнем дългосрочен успех”, добави той.

WWF е създател на кампанията „Часът на Земята” - най-голямата инициатива против климатичните промени, която тази година обедини над 1 млрд. души по целия свят. За четирите години от своето съществуване „Часът на Земята” се превърна от регионално събитие в универсално послание за надежда и действие, мотивирано от колективната воля на света да защити природата.

В България WWF работи вече близо 15 години. Дейността й в страната е продължение на глобалните цели на организацията - опазване и възстановяване на дивата природа и биологичното разнообразие и установяване на правила за устойчиво развитие не само в България, но и в целия регион. Сред приоритетите на WWF в България са защитените територии и местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000, горите и сладководните екосистеми, устойчивото развитие на селските райони, промените в климата.

Като част от коалицията „За да остане природа в България”, създадена преди пет години, WWF работи за опазване от посегателства на защитената природа на страната.

Заплахи като климатичните промени и увеличаващата се загуба на биоразнообразие налагат все повече усилия от страна на екипа на WWF. “Ние сме горди от постиженията си до момента”, каза още Джим Лийп. „Светът обаче се променя и WWF също се нуждае от промяна, за да върви напред и да се справя с новите предизвикателства”.

Паралелно с работата си със своите традиционни партньори от правителствения сектор и неправителствените структури, WWF все повече развива контактите си с бизнеса с цел подпомагане на развитието на устойчиво поведение в корпоративния сектор.

Катастрофалните промени в климата все още могат да се избегнат, макар ме данните от различни изследвания показват, че обемът на емисиите парникови газове продължава да нараства, най-горещото десетилетие в световната история е започнало през 1990 г., а ледът в Северния ледовит океан е намалял до най-ниските познати досега нива.

Освен това, според доклада „Жива планета” на WWF, който е един от най-авторитетните и старите инструменти за отчитане на биологичното разнообразие, се наблюдава глобално намаляване на биоразнообразието с почти 30% между 1970 и 2007 г.

“WWF няма илюзии за предизвикателствата и задачите, които стоят пред нас, за това колко спешни и важни са те, както и от колко много помощ имаме нужда”, твърди Йоланда Какабадзе, президент на WWF. “Нека празнуваме днес, но да се върнем бързо към нашата работа да подпомагаме създаването на свят, където хората живеят в хармония с природата”, допълва тя.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4145 посещения

OFF

Последно качено » Новини