Календар

БФБ организира обучение за земеделците от Странджа

БФБ организира обучение за земеделците от СтранджаКато част от усилията на Фондация Биоразнообразие за подкрепа на бизнеси, щадящи природата в парк „Странджа”, екипът на БФБ организира в Царево обучение за земеделските производители от региона за това как да кандидатстват за плащания по Натура 2000 за земеделски земи. Въпреки тежкия момент за селското стопанство в Странджа, запазването на традиционното земеделие и животновъдството е от ключово значение както за поминъка на хората, така и за опазване на ценното биоразнообразие на територията.

След информационната среща, проведена в Бургас през април, Българска Фондация Биоразнообразие по молба на Областна дирекция Земеделие – Бургас, организира такава и за регистрираните земеделски производители от района на Странджа.

Очакваме всички заинтересовани на 04.05.2011 г. (сряда) в Читалище „Г.Кондолов” - град Царево от 10:30 ч. Лектор отново ще бъде експертът по Агроекология от БДЗП – Димитър Плачийски. Съдействие за организирането на срещата оказаха както колегите от Областна дирекция „Земеделие” – Бургас, така и от Община Царево.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати основно с мярка 213 за плащания по Натура 2000, както и с условията за кандидатстване и получаване на компенсации, ако поддържат земята си в добро земеделско и екологично състояние. При интерес от тяхна страна ще бъде представена и възможността за компенсиране на земеделците по мярка 214 „Агроекологични плащания” към Програмата за развитие на селските райони.

По време на обучението земеделските производители ще имат възможност да зададат и обсъдят въпросите, които ги притесняват и вълнуват. Ще участват представители на Дирекцията на Природен парк „Странджа”, на Областна дирекция „Земеделие” - Бургас и на общинските офиси в Царево и Малко Търново. Организаторите са подготвили презентациите и на хартия.

Обучението е част от дейностите на БФБ в района на природен парк „Странджа” в подкрепа на природосъобразните бизнеси и се осъществява в рамките на проекта „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина”, осъществяван с финансовата подкрепа на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3381 посещения

OFF

Последно качено » Новини