Календар

Национална конференция на еко организациите, София, 13 и 14 май

Национална конференция на еко организациите, София, 13 и 14 майБлуЛинк, Българска Фондация Биоразнообразие и немският Инситут по регионална география (Leibniz-Institut für Länderkunde) организират национална конференция на екоорганизациите в България на 13-14 май в СТЦ Интерпред, София.

Събитието е част от проекта "Еко мрежа България – природозащита чрез работа в мрежа и комуникация по проблемите на опазване на защитени зони, вредни емисии и битови отпадъци”.

Конференцията ще събере за първи път от 2003 г. заинтересованите страни в природозащитата у нас. Поканени са организации от цялата страна, представители на държавната администрация, бизнеси.

Работни групи ще обсъдят и вземат стратегически решения по ключови, актуални теми:
защитени зони;
битови отпадъци;
НПО избори;
промишлени замърсявания;
управление на работни ресурси;
приоритети за околна среда за програмен период 2014-2020;
електронни отпадъци;
енергия и климат;
устойчива градска среда;
ефрофондове;
ОВОС;
онлайн карти за природозащита.
Конференцията ще завърши с приемане на стратегия за природозащита.

Проектът ще продължи с изграждането на онлайн атлас за документиране на нарушенията и на дейностите, свързани с опазването на околната среда. Картата ще представя и добри, и лоши практики, придружени със снимки, графики, видео и друга експертна информация. Порталът ще има и отделна ГИС секция (географски информационни системи), където експертните организации ще могат да споделят ГИС данни, с които разполагат.

Конференцията ще се излъчва в реално време в интернет. Следете сайта на БлуЛинк за онлайн местата и часовете за стрийминга.

Условия за участие:

-за организации и хора от София: такса 10 лв. Ако една организация изпрати повече хора за участие в различни групи - таксата остава 10 лв, за индивидуални участници е по 10 лв на човек.
- за участници извън София: всеки си плаща една посока от пътя, а организаторите осигуряват настаняване за една нощ, храноден за 13 и 14 май и една посока от пътя.

Финансовото условие е, за да осигурим ангажирани с природозащитата участници, които не идват заради екскурзия, храна и настаняване.

БлуЛинк приема завяки за участие в конференцията до 5 май на office @ bluelink.net. Приложената регистрационната форма и програма за конференцията са предназначени за работещи природозащитни организации и неформални групи.

Ден 1:
http://www.bluelink.net/index.shtml?x=43349

Ден 2:
http://www.bluelink.net/index.shtml?x=43351

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3787 посещения

OFF

Последно качено » Новини