Календар

Школа по орнитология и природозащита: Видове птици от разред Врабчоподобни (Passeriformes) (6-та част)

Школа по орнитология и природозащита: Видове птици от разред Врабчоподобни (Passeriformes) (6-та част)Българска орнитологическа централа, ИБЕИ-БАН


Част 16 [08.06.2011 г.]

Въпреки малката си площ, България притежава истинско богатство от над 420 вида птици, установени до момента в рамките на нейните граници. Всички желаещи да ги изучават и опазват могат да заповядат на лекциите на Българската орнитологическа централа.

Лекциите се провеждат всяка сряда от 15:30 ч. в заседателната зала на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (База-2, бившият Институт по зоология, обща сграда с Природонаучния музей, входът откъм Руската църква). С това приключва систематичното разглеждане на видовете птици в България за учебната 2010/2011 г., а на 15.06.2011 г. предстои заключителна обобщаваща лекция.

Лекциите са онагледени с помощта на съвременни аудио-визуални средства, организират се и екскурзии сред природата.
Ако сте пропуснали някоя лекция, не се колебайте и посетете следващите.

Школата дава възможност за професионална ориентация на учениците и студентите.

Лекционният курс се води от доц., д-р Борис Николов.


Контакти на Българската орнитоцентрала към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН:

тел.: 02/ 9880409, 9885115 / вътр. 631
е-mail: ring.bgs@gmail.com

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

8262 посещения

OFF

Последно качено » Новини