Календар

72 водещи компании призовават Европейския съюз да засили мерките за справяне с климатичните промени

72 водещи компании призовават Европейския съюз да засили мерките за справяне с климатичните промениПредставителите на бизнеса отчитат, че това ще доведе до откриване на нови работни места и стимулиране на европейската икономика като цяло

Брюксел, Белгия – 72 водещи европейски компании декларираха своята подкрепа за справяне с проблема с климатичните промени в специална декларация, която призовава Европейския съюз да усили своите амбиции в тази посока. Декларацията призовава за намаляване на вредните емисии с 30%  до 2020 г. спрямо нивото от 1990 г., за запазване на конкурентоспособността на ЕС, както и за изграждане на нисковъглеродна икономика.

Автори на инициативата са Климатичната група, Университетската програма на Кеймбридж за устойчиво лидерство и международната природозащитна организация WWF. Документът ще бъде разпространен в Европейския съвет по околна среда на 21 юни. На 23 юни Европейският парламент ще гласува промяна на досегашната цел за преодоляване на климатичните промени, която предвижда намаляване на вредните емисии с 20% до 2020 г.

“Тези компании показват на практика, че борбата с климатичните промени и икономическият просперитет са взаимносвързани. По-силната политическа рамка е в интерес на икономиката заради инвестициите и възможностите, които тя може да отключи. В този смисъл, запазването на сегашната цел от 20% намаляване на емисиите до 2020 г. неминуемо ще доведе до задълбочаване на опасните промени в климата. Поставянето на цел от 30% е по-добро в икномически аспект и затова е логично то да бъде възприето”, твърди Тони Лонг, директор „Европейска политика” на WWF.

В цифрово изражение зад подписите на компаниите стоят повече от 3.8 млн. работници и служители и годишен оборот от над 1 трилион евро, което е равно на общия брутен вътрешен продукт на Полша, Швеция и Австрия.

Компаниите, подписали декларацията, представляват различни сфери на икономиката, всяка от които среща проблеми, причинени от климатичните промени. Чрез присъединяването си към инициативата те показват своята икономическа далновидност, заемайки активна позиция по отношение на проблема. В частност това означава оценка на факта, че бързият преход към нисковъглеродна икономика значително ще намали разходите на емисиите.

Компаниите, подписали декларацията, призовават изграждането на обща европейска политическа рамка. Тя ще стимулира иновациите и инвестициите, като например тези в областта на възобновяемите енергийни източници, които биха гарантирали енергийната сигурност на стария континент.

Така например, вносът на нефт и газ би могъл да се намали с 45,5 млрд. евро до 2020 г. Това означава, че използването на политики за енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия ще намали зависимостта на Европа от вноса на горива и ще контролира техните цени. В сумарно отношение, намаляването на вноса на нефт и газ може да бъде изчислено на повече от 600 млрд. евро годишно до 2050 г.1. Средствата за тези инвестиции могат да бъдат осигурени от инструментите за управление на климатичните цели в Европа. Такъв инструмент например е търговията с емисии.

Според компаниите, подписали декларацията, засилването на мерките за борба с климатичните промени ще доведе до създаването на нови работни места. Изчисленията сочат, че до 2020 г.2 бройката им може да се покачи с 6 млн.

От компаниите

Д-р Курт-Лудвиг Гутберлет, председател на борда на директорите на BSH Bosch und Siemens Hausgeraete:
“Промените в климата, енергийната ефективност и опазването на ресурсите са ключов приоритет. С помощта на нашите иновативни продукти ние можем да допринесем за осъществяването му”.

Гарет А. Г. Форде, CEO, Philips Lighting:
"Сега не е време ЕС да натиска спирачките и да се отказва от своята лидерска позиция. Вместо това той трябва да ускори преминаването си към нисковъглеродно общество, тъй като ние твърдо вярваме, че това дава широк набор от предимства за потребителите, околната среда и икономиката. Ние във Philips имаме амбициозни цели за повишаване на енергийната ефективност на цялото ни портфолио с 50% до 2015 г. Вярваме, че можем да си поставим и по-амбициозни цели за периода след 2015 г., ако ЕС гарантира провеждането на ясно, амбициозно и дългосрочно обвързване с нисковъглеродната икономика".

Димитрис Лоис, изпълнителен директор на Coca-Cola Hellenic:
“Компании като нашата работят упорито за намаляване на въглеродните емисии чрез спестяване на енергия и инвестиции в „по-зелени” енергийни източници. Нашият успех обаче зависи и от общата рамка и енергийното потребление в страните, където работим. По тази причина ние призоваваме правителствата да прилагат политика на поощрение и промотиране на по-зелени енергии. В частност това означава ЕС да се обвърже с по-амбициозни цели за намаляване на СO2.”

Микаел Олсон, Изпълнителен директор и президент на IKEA Group:
Прилагаме дългосрочна стратегия, при която всички магазини от IKEA Group ще използват 100% възобновима енергия и ще подобрим цялостната си енергийна ефективност с 25% в сравнение с 2005 г. Ние използваме възобновяема енергия и енергийна ефективност във всички области на работата си и заедно с клиентите си виждаме възможности за по-добра енергийна ефективност във всеки дом. Необходими са ясни и силни европейски политики и цели, за да постигнем чиста еволюция и иновации заедно с бизнеса и гражданите. ЕС трябва да играе водеща роля в утрешното общество.”

Паоло Фиорентино, главен оперативен директор на Unicredit:
“Нашата стратегия за противодействие на климатичните промени се базира на въвеждането на специфични политики, интергирани в банковото дело, както и в развитието на нашата Програма за устойчиво развитие на околната среда. Тя действа в три основни направления: намаляване на вътрешните емисии от дейността на групата с 15% до 2012 г. и с 30% до 2020 г.; намаляване на емисиите, свързани с финансиране на кредитната дейност и изпълнение на конкретни инициативи и проекти, насочени към засилване на екологичното съзнание на всички служители на групата. Ето защо ние подкрепяме тази декларация. "

Допълнителна информация:

Компаниите, които подписаха декларацията:
Acciona, Adolfo Dominguez, Allianz, Alpro, Arjowiggins graphic, Arkadin, ASDA, Atkins, Aviva, Aviva Investors, Barilla, Better Place, BNP Paribas, Boralex, BSH Bosch Siemens Hausgeraete, British Telecom, BSkyB, Capgemini, Carrefour, Coca-Cola Enterprises, Centrica, Climate Change Capital, The Coca-Cola Company, Coca-Cola Hellenic, Crédit Agricole, Danfoss, Danone, DHV Group, DONG Energy, Electrolux, Elopak, Eneco, Eurostar, F&C Asset Management, Ferrero, First Solar, Google, H&M, If P&C Insurance Company Ltd, IKEA, InterfaceFLOR, John Lewis Partnership, Johnson Controls Inc, Kingfisher, Lafuma, Mango, Marks and Spencer, National Grid, Nestlé, Nike, Nokia Siemens Networks, Novo Nordisk, Philips, PUMA
Rockwool, RSA, Scottish and Southern Energy, SKAI Group of Companies, Sony Europe, Standard Life, Sveaskog, Swiss Re, Thames Water, The Co-operative Group, Tryg, Unicredit, Unilever, United Biscuits, Velux, Vestas, Vodafone, WSP Group.

Пълният текст на декларацията можете да намерите на http://assets.panda.org/downloads/business_declaration__june_2011_.pdf

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3240 посещения

OFF

Последно качено » Новини