Календар

Дискусия за Бургаските езера

Дискусия за Бургаските езераРаботна среща за представяне и обсъждане на възможностите за туризъм около Бургаските езера организират от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Тя ще се проведе на 30 юни 2011 г., четвъртък от 10 часа в Залата на Областната администрация в Бургас. В срещата ще вземат участие Представители на Община Бургас, РИОСВ, РДГ, Регионален музей - Бургас, Исторически музей - Средец, ловно-рибарските дружества, екологични организации и експерти.

БФБ е партньор на БДЗП в изпълнението на Проекта „Живот за Бургаските езера”, финансиран по програма LIFE+ на ЕК. В рамките на Проекта бе планирано около Бургаските езера да се обособят места, подходящи за наблюдение на птици и да се изработи съответна информационна инфраструктура около тях. След дискусии с английските партньори от Кралското дружество за защита на птиците от Великобритания, екипът е на мнение, че много по-полезно за гражданите на Бургас би било обособяването на повече такива места, които да са подходящи не само за наблюдение на птици, но и за приятен отдих, пикник, спорт, разходка или просто по-близък допир с природата, както и за посещение на културно-исторически и археологически обекти, за които малцина знаят, че са тясно свързани с езерата.

В началото на годината БФБ направи проучване чрез серия от работни срещи-интервюта с почти всички заинтересовани страни, имащи отношение към опазването и стопанисването на Бургаските езера – държавни и местни институции, НПО, експерти и граждани. Беше събрана и обобщена полезна информация, свързана с минали и предстоящи проекти и намерения, препоръки, предложения и др. На тази база бе изготвен доклад с анализ на съществуващата ситуация. По време на срещата в резюме ще бъдат представени резултатите от проучването и ще бъдат обсъдени местата и възможностите, които всяко от тях предлага, за да бъде намерено най-доброто решение за бъдещото развитие на туризма около Бургаските езера.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3985 посещения

OFF

Последно качено » Новини