Календар

Европейският парламент гласува за по-строги правила за ГМО

Европейският парламент гласува за по-строги правила за ГМОЕвропейският парламент днес подкрепи правото на отделните страни членки да забраняват отглеждането на ГМО култури на техните територии.

Светла Николова, представител на Коалиция „Да остане природа в България“ каза: „Европейските депутати защитиха правото на страните от Европейския съюз да забраняват генетично модифицираните култури. Гласуването днес показа, че европейските депутати са на страната на голямата част от европейските граждани, които са против ГМО. Българският закон и ограниченията в него за отглеждане на ГМ култури като най-строгият закон в ЕС е в синхрон с мнението на европейските депутати.

В Европейския съюз въпреки силните ограничения, свързани с ГМО, досега няма законодателство, което да дава правото на всяка една страна да взема решения, отчитайки волята на гражданите в тази страна и оценката на риска в даден географски район. Европейският парламент защити правата на потребителите, фермерите и опазването на околната среда като гласува доклада на Corinne Lepage. Предложението за изменение на съществуващото законодателство беше прието с 548 гласа "за", 84 "против" и 31 "въздържали се". 12 от българските депутати в ЕП гласуваха в подкрепа на доклада, 1 - против и трима въздържали се.

Европейският парламент прие своето решение, което позволява да бъдат взети предвид всички фактори на въздействия от отглеждането на ГМ култури– екологични и социално-икономически. Същевремнно ЕП:
- Подкрепя националните забрани в отделните страни.
- Осигурява задължителна система за отговорност в случай на замърсяване
- Въвежда задължителни мерки за предотвратяване замърсяването във всички страни членки на ЕС
- Включва национални и регионални нива на оценка на екологичния риск като допълнение към оценката на европейско ниво – със силата на възможност за забрана на ГМ култури

След гласуването днес предложението за регламент и промяна на Директива 2001/18/ЕО [1] отива в Европейския съвет като следваща стъпка от приемането на законадателство, даващо правото за забрани на ГМО в отделните страни членки.
Българските граждани могат да се гордеят, че отстояват това право преди да има пълна европейска законодателна рамка за това.

Коалиция „Да остане природа в България“ смята, че решението на Европейския парламент е в правилната посока, но отбелязва, че за пълната защита на правата на фермерите и потребителите е необходим пълен мораториум за отглеждането на ГМ култури и за одобренията за внос на ГМО, тъй като Европейската законова рамка не гарантира пълната защита на околната среда, човешкото здраве и икономическата целесъобразност на земеделската продукция и храни, произведени без ГМО. [2,3]


[1] (COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))
[2]  6 случая на малки и средни предприятия, които за да предотвратят замърсяването с ГМО плащат годишно между 48 000 и 876 800 Евро. Икономическо въздействие на означаването на следи от замърсяване на ГМО, пулбикувани в доклад на ИФОАМ ЕС през 2009. http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_groupnew/positions/publications/pdf/IFOAMEU_GMO-freeSeedStudy.pdf
[3]      Производител на бебешки храни изхарчва годишно над 1 000 000 млн евро за тестване, проследяемост, за обучение, за покупка на суровина без ГМО, одит на доставчиците. Източник: Schadensbericht Gentechnik, Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (Hrsg.) 2009: http://www.boelw.de/uploads/media/BOELW_Schadensbericht_Gentechnik090318.pdf

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3431 посещения

OFF

Последно качено » Новини