Календар

Покана за съвместно разследване на случая със ски зона Паничище–Седемте Рилски езера-Кабул

Покана за съвместно разследване
на случая със ски зона Паничище–Седемте Рилски езера-Кабул

Коалицията от 17 природозащитни организации “За да остане природа в България” се обръща към българските журналисти с молба за съдействие.

Започналото това лято строителство на курортен комплекс „Паничище - Седемте Рилски езера - връх Кабул” в Рила в много отношения е напълно незаконно. Неправителствените природозащитни организации предприеха всички действия за сезиране на отговорните държавни институции, но без последствия.

Строителните работи на Паничище продължават. Неясен е източникът на парите, с които се финансира проектът. Собственик на инвеститора „Рила Спорт” АД е офшорна компания, регистрирана на британските Вирджински острови, която не плаща данъци в България.

На 27.10.2007 г. местни биячи безнаказано заплашиха с оръжие и саморазправа мирни природозащитници, като едно от момичетата получи лека телесна повреда.

Готови сме да предоставим събраната от нас информация по случая с проекта за курортен комплекс „Паничище - Седемте Рилски езера - вр. Кабул”. Разчитаме заедно да спомогнем за информираността на българското общество за гореспоменатите проблеми и да допринесем България да направи стъпка напред в опазването на своите национални ценности. Те могат да се използват по оптималния начин, печеливш за всички и според принципите на устойчивото развитие. Така може да се предотврати заплащането на сериозни санкции, наложени от Европейската комисия, на българските данъкоплатци.

С каква информация разполагаме?

Проектът ски-комплекс Паничище – Седемте Рилски езера – Кабул:

1. Чертежи и схеми по същността на проекта, карти на незаконното орязване на площта на Национален парк Рила.
2. Документи от процедурите по придвижване и одобряване – в МОСВ не са постъпвали уведомления за инвестиционни предложения и не са провеждани процедури по реда на Закона за опазване на околната среда – т.е. нито един от строящите се в момента обекти (пътища и лифт) не разполага с Оценка за въздейдствие върху околната среда (ОВОС).
3. Констативни протоколи от извършените от компетентните институции проверки на терен – РДНСК, РИОСВ, ДАГ и всякаква друга кореспонденция с държавните институции (напр. отговори на заявления за достъп до обществена информация).
4. Официална разпечатка от публичния имотен регистър за придобитите от „Рила Спорт” АД държавни и общински имоти.
5. Кои са инвеститорите – „Рила спорт” АД и кой стои зад нея.

• Документация от НП „Рила”:

1. Действащ план за управление.
2. Карти на зоните в НП „Рила” и правила за управлението им.
3. Членство в мрежата от защитени територии PAN Parks (Protected Area Network), цели и задължения към фондацията.

• Какво се случва в действителност на Паничище?

Хронологична история на строителството със снимков и видео материал.

Предприети мерки

1. От засегнатите институции – Министерски съвет, МОСВ, РИОСВ, РДНСК, Община Сапарева баня:
- отпадането на „Рила-буфер” като защитена територия от списъка с Натура 2000 места, въпреки че беше препоръчана за приемане от Националния съвет за биологично разнообразие, който съветва министъра на околната среда и водите;
- извършени проверки на терен.

2. От неправителствените организации:
- юридически – заведено дело за отказ за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация, сигнал до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) за разследване на офшорните инвестиции
- протести и акции – в София и други градове в страната и на Паничище;
- информационни кампании.

Резултати досега

Наложена глоба от РИОСВ-София на Община Сапарева баня в размер на 10000 лв. след констатиране на факта, че последната е започнала строежа на път Паничище-хижа Пионерска, без да уведоми РИОСВ.

Защо е необходимо това разследване?

Силно обезпокоени сме от факта, че:

• природата на България се унищожава безконтролно за личното облагодетелстване на шепа хора. Според чл. 21 на Конституцията на България природата е „основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото ”;
• тази шепа хора, с много пари с неясен произход, безнаказано взимат и прилагат еднолични решения в ущърб на интересите на българските граждани и държава;
• законите в България (като Закон за опазване на околната среда, Закон за защитените територии, Закон за биологичното разнообразие, Закон за устройството на територията) се нарушават безогледно, включително от институциите, които, вместо да следят за правилното им прилагане, затварят очи и бездействат;
• тъй като гражданите, често са дезинформирани или информацията, до която имат достъп е тенденциозно моделирана и крайно недостатъчна, не е възможно изграждането на адекватна гражданска позиция, което нарушава възможността за пълноценен граждански контрол върху събитията в България;
• дезинформираността до голяма степен се дължи и на факта, че медиите често отразяват събитията едностранчиво и фрагментарно или изобщо не ги отразяват, което дава почва за развитие на корупционни практики;

Същевременно България отдавна е призната за страна с огромен природен и културно-исторически потенциал, който да служи за основа на стабилно и устойчиво развитие. Поради безконтролното експлоатиране на природните дадености, тя все повече се превръща в евтина туристическа дестинация. Този силно едностранчив туристически продукт унищожава възможностите за развитие на много по-пълноценни и печеливши видове устойчив и природосъобразен туризъм.

Защо Рила?

Причината да се фокусираме върху Рила е нейната емблематичност като национална и духовна ценност. Седемте Рилски езера са едно от най-популярните природни места в България, именно такива каквито са – недокоснати от човешка ръка, символ на красотата и величието на българската природа.

Кои сме ние?

В Коалицията от 17 природозащитни организации “За да остане природа в България” влизат Асоциация на парковете в България, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Българско дружество за защита на птиците, Българско дружество по фитоценология – 2001, Българска фондация “Биоразнообразие”, Информационен и учебен център по екология, Национално Движение “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Включват се и много граждани-доброволци.

Надяваме се да приемете нашата покана като лична мисия в най-конкретния смисъл на понятието „опазване на обществения интерес", но и като професионално-етично задължение по смисъла на чл. 5, ал.3 от Етичния кодекс на българските медии, който гарантира съдействие по предотвратяване и разкриване на тежки престъпления и злоупотреба с власт, както и провокира активната журналистическа намеса в защита на обществото от сериозни заблуди и манипулации.

Готови сме да предоставим информация и за нарушения при изграждането и на други ски зони, като Супер Боровец, Перелик, Пампорово, Бодрост/Картала, Банско, Добринище и Кулиното.

За допълнителна информация:
- Цвета Христова, Екологично сдружение “За Земята” – 0895 461 590, cveta.hristova@gmail.com
- Катерина Раковска, WWF Дунавско-Карпатска програма България, 02/8656130, krakovska@wwfdcp.bg
- Тома Белев, «Зелени Балкани», 0888 100 373

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини