Календар

Видове птици от разред Гъскоподобни, Безплатна школа по орнитология и природозащита

Видове птици от разред Гъскоподобни, Безплатна школа по орнитология и природозащитаБезплатна школа по орнитология и природозащита
Българска орнитологическа централа, ИБЕИ-БАН


Част 3: [16.11.2011 г.]
● Видове птици от разред Гъскоподобни

Въпреки малката си площ, до момента в България са установени над 420 вида птици. Всички желаещи да ги изучават и опазват са добре дошли на лекциите на Българската орнитологическа централа.

Лекциите се провеждат всяка сряда от 15:30 ч. в заседателната зала на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (База-2, бившият Институт по зоология, обща сграда с Природонаучния музей, входът откъм Руската църква: бул Цар Освободител 1, София). Дължината им е 60-90 мин., в зависимост от конкретната разглеждана тема.

Лекциите са онагледени с помощта на съвременни аудио-визуални средства, организират се и екскурзии сред природата.
Ако сте пропуснали някоя лекция, не се колебайте и посетете следващите.

Школата дава възможност за професионална ориентация на учениците и студентите.

Лекционният курс се води от доц., д-р Борис Николов.


Контакти на Българската орнитоцентрала към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН:

тел.: 02/ 9880409, 988 51 15 / вътр. 631
е-mail: ring.bgs@gmail.com

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3355 посещения

OFF

Последно качено » Новини