Календар

WWF: Европейската Директива за енергийна ефективност може да намали наполовина зависимостта от вносни енергоносители

 WWF: Европейската Директива за енергийна ефективност може да намали наполовина зависимостта от вносни енергоносители София/Брюксел - Международната природозащитна организация WWF призовава българското правителство да подкрепи най-високите цели в новата Директива за енергийна ефективност (ДЕЕ), която ще се обсъжда на срещата на Съвета на европейските министри на транспорта, телекомуникациите и енергетиката утре в Брюксел.

„Считаме, че България трябва да поддържа позиция на твърдо отстояване на най-високите цели в директивата, защото това ще помогне за постигането на силно и ефективно европейско законодателство и ще увеличи възможностите на страната ни”, е позицията на WWF, заявена в официално писмо, изпратено до Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

В момента експертите от организацията са сериозно обезпокоени от нагласата на работната група на Съвета на министрите, която се стреми да ограничи и премахне ключови разпоредби на ДЕЕ, разглеждайки ги като потенциално бреме.

На утрешната среща в Брюксел, специален фокус ще бъдат целите на ЕС от пакета директиви „Енергия и климат” за спестяване на енергия с 20% до 2020 г. Изпълнението на тези цели би позволило на ЕС да комбинира вноса на енергоносители и да намали зависимостта си от петрол, въглища, природен газ и уран от прогнозираните 62% през 2020 г. до 45% спрямо базовата 1990 г.

„Това ще доведе до намаляване на емисиите парникови газове с допълнителни 5% под нивата от 1990 г., създаване на 2 млн. нови работни места на територията на обединена Европа и спестяване на милиарди евро през следващите години”, коментира Георги Стефанов, експерт по климатични промени на WWF.

Обратно - ограничаването на ангажиментите в директивата би означавало, че и през следващите години държавите-членки ще продължат да губят от скъп и несигурен внос на енергия.

„В момента Европейската комисия предлага мерки, достатъчни да се постигнат едва две трети от целите за 2020 г. За това смятаме, че новата директива и провеждащите се в тази връзка срещи спешно трябва да преминат в посока на укрепване на ДЕЕ, а не на нейното отслабване като законодателна тежест”, се казва в становището на WWF.

„Във времена на непрекъснато увеличение и зависимост от вноса на енергоносители и опасения от последиците, свързани с изменението на климата, се налага да търсим начини за използване на повече от най-евтината, най-безопасната и най-чистата енергия, както и за икономия на енергия”, допълват от организацията.

Конкретните предложения на WWF и още две големи природозащитни организации са:

• Обвързването на първичните национални цели за потребление на енергия трябва да се въведе без допълнително забавяне, защото то ще позволи максимална гъвкавост на държавите-членки при изпълнението на 20-процентната цел за икономия на енергия по начин, който съответства на специфичните национални условия

• Въвеждане на задължителни схеми за енергийна ефективност във всички държави на ЕС. Те ще предлагат ефективни, стабилни доставки и механизъм за финансиране, отпушващ енергийните спестявания в области, където те все още не са започнали, като сериозни ремонти на съществуващия сграден фонд например. Освен това, прилагането на тези схеми ще ускори прехода към бъдещ устойчив бизнес модел за предлагане и използване на енергия

„Обсъждането на нова европейска Директива за енергийна ефективност и икономии е голяма възможност, особено за България, която не трябва да се пропуска. Една добре проектирана директива може да популяризира на европейско ниво положителни пазарни сигнали, норми и инвестиции, които са необходими да се реализират ползите от енергийната ефективност и икономиите на енергоносители”, допълва още Георги Стефанов.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4095 посещения

OFF

Последно качено » Новини