Календар

Презентация за природозащитното състояние на риби, земноводни и влечуги в България

Презентация за природозащитното състояние на риби, земноводни и влечуги в БългарияТази седмица поредицата "Натура 2000 в България", осъществяваща се съвместно с Министерство на околната среда и водите, продължава с пълна сила. На 07.03 (сряда ) от 18:30ч. в зала 163 на Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" ще си говорим за риби, земноводни и влечуги.

Темите тази седмица:
"Картиране и определяне на природозащитното състояние на риби" - доц. Галерида Райкова, преподавател в Биологически факултет на СУ, катедра "Обща и приложна Хидробиология".
и
"Картиране и определяне на природозащитното състояние на земноводни и влечуги" - Д-р. Николай Цанков, Национален Природонаучен музей към БАН.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4407 посещения

OFF

Последно качено » Новини