Календар

WWF представя финансови инструменти за устойчиво управление на международните речни басейни

WWF представя финансови инструменти за устойчиво управление на международните речни басейниСофия - Международната природозащитна организация WWF България организира работна среща за ролята на финансовите инструменти в управлението на международните речни басейни. Събитието ще се проведе в периода 2 - 4 април 2012 г. в България (Нисово, Русенско и Белене) и Румъния. То е част от проекта „Насърчаване на схеми за устойчиво финансиране и за плащания за екосистемни услуги (ПЕС) в басейна на река Дунав”.

По време на инициативата ще бъде представен досегашния опит в оценката на икономическите ползи от екосистемите, както и разработването и прилагането на финансови инструменти за тяхното опазване с цел устойчиво, икономически изгодно управление на речните басейни. По време на дискусиите ще бъдат презентирани полезни практики от няколко международни реки като Конго, Янгдзъ, Меконг, Амазонка и Дунав.

По време на срещата експертите ще обсъждат следните въпроси:

- Какви ползи предоставят международните речни басейни и кои са най-големите заплахи за тях?

- Как финансовите инструменти, вкл. плащанията за екосистемни услуги допринасят за смекчаването на тези заплахи?

- Може ли опитът, натрупан от прилагането на тези финансови инструменти за малки водосбори да бъде приложим и за по-големи речни басейни?

- Възможно ли е едни и същи видове финансови инструменти, вкл. плащания за екосистемни услуги да са приложими за различни речни басейни?

По време на срещата експерти от WWF ще представят и резултатите от сътрудничеството си с Изпълнителната агенция по реките и аквакултурите (ИАРА) по разработването на мерки за намаляване на екологичния отпечатък на сектор „Рибарство и аквакултури”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2693 посещения

OFF

Последно качено » Новини