Календар

Курс 'Опазване на биоразнообразието'

Курс 'Опазване на биоразнообразието'„Биг Брадър за животни …“
или как шпионираме животните без много усилия.

Лектор: д-р Диана Златанова,
Биологически факултет, СУ „Климент Охридски“

Ще научим какво е това фотокапан, защо и как се залага и защо учените смятат, че той ни дава едни от най-обективните данни. Ще разберем още какви данни могат да се събират чрез него и защо това е един от най-ценните и интересни теренни методи при изучаването на бозайниците.

Заповядайте на 4 април 2012 г. (сряда) от 18:30 ч
в зала 163 в Биологически факултет на Софийски университет „ Св. Кл. Охридски”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2873 посещения

OFF

Последно качено » Новини