Календар

Софийският завод за отпадъци - модерно решение или стратегия на изоставащите?

Софийският завод за отпадъци - модерно решение или  стратегия на изоставащите?Каним ви на пресконференция, организирана от сдружение За Земята и CEE
Bankwatch, която ще се проведе на 4 Април от 11 ч. в залата на София Прес.
Целта на пресконференцията е да информира и да провокира дискусията между
различните заинтересовани групи във връзка с новия проект на Столична Община
за управление на софийските отпадъци.

Най-важната част от този проект е съоръжението за механично-биологично
третиране (МБТ, или т.нар "завод за боклук"), което ще произвежда гориво от
отпадъци (РДФ) за Топлофикация София. Столична община се явява собственик и
на двете предприятия, което създава условия за взаимна зависимост и монопол при
управлението на отпадъците.
Как ще се отрази това на такса битови отпадъци и сметките за отопление?
Какви рискове крие проектът за качеството на въздуха и здравето на жителите в
София?
Ще осигури ли инвестицията от 200 милиона евро дългосрочно решение на на
проблема с отпадъците?
Ще рециклираме ли повече?
Ще допринесе ли реализирането на проекта за постигането на европейските цели
Какви са очакваните екологични, социални и икономически последици от
реализирането на проекта в настоящия му вид?
На тези и други въпроси ще отговарят:
Евгения Ташева – Координатор „Нулеви отпадъци“, За Земята (0879899426,
e.tasheva@zazemiata.org)
Александра Кайджийска – Координатор „Ресурсна ефективност“, CEE Bankwatch
Генади Кондарев - Координатор „Чиста енергия и еврофондове", CEE Bankwatch

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3145 посещения

OFF

Последно качено » Новини