Календар

Седмица на гражданската активност 'Време за действие'

Седмица на гражданската активност 'Време за действие'„Време за действие” е форум на гражданските инициативи и организации, в периода 31 май - 5 юни 2012. Представлява свободен, енергичен, човекообичен, многотематичен фестивал, отворен за събития на граждански инициативи, групи и организации с разнообразни теми и формати и отворен за участие за всички, които правят нещо за да се подобри природната ни и обществена среда.

Замисълът е ценностно близки организации и хора свободно да се присъединят със свои събития, да измислят форматите им, и да ги организират, така че да се получи един своеобразен фестивал на гражданската активност. Не са изключени, разбира се, и тематични работни срещи по наболели оперативни и концептуални проблеми като представителството към институции, работа с медиите и пр., но просто те няма да доминират програмата. Възможно е и въпросните тематични събития да се случват на различни места и дни. Форматът е отворен като желаещите да се включатдиректно заявяват начина на тяхното участие. Активисти, граждански групи, неправителствени организации, държавни институции, партньори, донори и други, са добре дошли.

Целта и съответните дискусии и дейности по време на форума ще се съсредоточат върху стопяването на ледовете и запознаване с колкото се може повече граждански активни групи, които действат сами, получават слаба подкрепа, които нямат много добри познанства с НПО.

"Време за действие" се организира се от BlueLink.net и Българска Фондация Биоразнообразие, съвместно с Лайбниц Институт - Лайпциг и с финансовата подкрепа на DBU – Германия,в рамките на проекта "Еко-мрежа".

В рамките на тематичния фокус на проекта "Еко-мрежа" ще се организират събития по темите: промишлени, битови отпадъци и защитени територии, в партньорство с БФБ. Идеята, както и през 2011 г., е да използваме наличните ресурси за тях като гръбнак за един по-широк граждански форум. Но този път форумът ще е интерактивен и отворен към други тематични събития, граждански инициативи и теми, с разнообразни формати, в т.ч. креативни, без очакване за унифициран формален завършек от всяка от тях.
Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3006 посещения

OFF

Последно качено » Новини