Календар

СРЕЩА НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ПРОТИВ ЗЛАТОДОБИВА В БЪЛГАРИЯ

СРЕЩА НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ПРОТИВ ЗЛАТОДОБИВА В БЪЛГАРИЯИнициативни комитети от страната се събраха на 2 юни, за да обсъдят екологичните и социални
конфликти, произтичащи от бума на златодобивните проекти в България и да набележат
стратегически цели за тяхното разрешаване. Инициатор на срещата са екологичните
организации „За Земята” и ИУЦЕ – Информационен и учебен център по екология.

Представителите на Крумовград, Брезник, Горна и Долна Диканя и други граждански групи
посочиха множество проблеми, които възникват пред местните общности с решението за
развитие на залатодобивна мина в „задния им двор“.
Липсата на национална стратегия за използване на златните залежи; ниските концесионни
такси, неизгодни за държавата и общините; слабият и неефективен контрол върху изпълнението
на концесионните договори; лекотата в получаването на търговско откритие и правото на
концесия без търг; несъобразяването на решенията на централната власт по инвестиционни
проекти с общиснките стратегии за развитие; маргиналната роля на местната власт и население
при вземане на решения за регионално развитие бяха част от коментираните въпроси.
Инициативните комитети ще направят задълбочен анализ на повдигнатите проблеми и ще
потърсят възможност за обединяване на усилията на местните общности на национално ниво.
Предложенията на това обединение ще бъдат представени на държавните институции, като се
търси сътрудничество за разрешаване на конфликтите със златодобива в диалог между
гражданските инициативи, местната и централна власт.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3182 посещения 1 коментара

Коментари

  1. Руен
    2012-06-19 10:48:28

    В периода 1984-1989 г. съществуваше гр. Средногорие. Има документ-решение на бюрото на МС, с който над 8000 дка обработваема земя са бракувани, поради наличие на повишени стойности на меден окис, оловни съединения, арсен и др. Това е територията между Златица и Пирдоп - северно и южно от главния път. В момента там земята се обработва и се произвежда селскостопанска продукция- До този момент никой не е повдигнал този въпрос. Унищожените терени въобще не влязоха в приватизационния договор на МДК Пирдоп. Сега е собственост„Аурубис“. По на изток се намира Челопеч Майнинг. Там също се бракуваха замърсени земеделски земи, които не влязаха в приватизационния договор. Да не говорим за хвостохранилището до с.Бенковси, което всяка година като прелива, замърсява яз. Тополница. Даже се чудя, кой разрешава развъждане на риба в него! И това е естествено РИОСВ и МОСВ. Този язовир е строен не за поливане , а събирател, на замърсени води с арсен. Да си извадят архива от онези години, когато институциите работеха и имаше повече контрол. Края на 1989 г. хвостохранилището тръгна. Беше голямо напрежение 1 месец. Замърсиха се водите до Марица и надолу. Всичко изпихме. Все пак кой се грижи за нашето здраве? А Челопеч Майнинг плаща само по 6 млн на година концесионна такса.

OFF

Последно качено » Новини