Календар

Европейските лидери не бива да допускат субсидии за използването на изкопаемите горива със средствата предвидени за следващия бюджет на ЕС

Европейските лидери не бива да допускат субсидии за използването на изкопаемите горива със средствата предвидени за следващия бюджет на ЕСВъв връзка с дискусиите тази седмица, за това как ще бъдат разпределени средствата в размер на един трилион евро от бюджета на ЕС за следващия програмен период, министрите на ЕС са призовани в отворено писмо на водещи екологични организации в Европа, да премахнат разпоредбите, които биха позволили субсидирането на индустрията на изкопаемите горива с публичните средства.

Отвореното писмо [1] е подготвено в отговор на проектния текст за преговори на Съвета по общи въпроси, който ще се проведе във вторник, 25 юни. На тази среща държавите-членки на ЕС ще вземат решения относно инвестиционните приоритети на фондовете на Кохезионната политика в рамките на следващия програмен период 2014-2020 г. [2], въз основа на предложението, изготвено от Европейската Комисия миналата година [3].

Организациите изказват опасение, че две разпоредби в рамките на регламента за Европейския фонд за регионално развитие [4] ще проправят пътя за проекти, свързани с петрол, газ и въглища или въглеродно интензивни технологии, като улавяне и съхранение на въглероден двуокис и експлоатацията на шистов газ [5]. Значителна част от тези средства са заделени по предложение на Комисията за мерки за декарбонизиране на европейската икономика и с цел да допринесат за постигането на дългосрочните цели на ЕС по отношение на климатични промени.

Маркус Трилинг, координатор на кампанията за европейски фондове на CEE Bankwatch и Приятели на Земята, Европа (Firends of the Earth, Europe) заявява: "Ние не можем да позволим субсидирането на изкопаемите горива, нито можем да позволим инвестиции, които ще ни ограничат във въглеродно интензивна енергийна система, поставяйки ни във зависимост от изкопаемите горива в продължение на десетилетия. Вместо това, бюджетът на ЕС трябва да бъде инвестиран в мерки за енергийно спестяване и преход към възобновяеми енергийни източници.

Бележки
[1] Oтворено писмо
[2] Според предложението на Европейската Комисия, фондовете на Кохезионната политика за периода 2014-2020 г. ще ликвидират 336 млрд. евро за следващия седемгодишен период, 1025 млрд. евро многогодишна финансова рамка, бюджетът на ЕС
[3] http://bankwatch.org/checklist-eu-cohesion-policy">Предложенията на Европейската комисия за следващия бюджет на ЕС, публикуван миналата година
[4] Европейският фонд за регионално развитие е един от основните регионални фондове в рамките на бюджета на ЕС, насочен към намаляване на различията между европейските региони
[5] Двете разпоредби, гласящи следното: "развиване на системи за интелигентно газо и електро разпределение и съхранение, и системи за трансмисия " и "насърчаване на използването на високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия"

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2617 посещения

OFF

Последно качено » Новини